Ideologiernes kamp

DET FRIE SAMFUND OG DETS FJENDER

TEMAER

USA 1776-1930’erne

Teorier om totalitarisme

Sovjetunionen

Det Tredje Rige - Det nazistiske Tyskland

2. Verdenskrig

 


 

USA 1776-1930'ERNE

 

USA's uafhængighedserklæring (1776)
A. Tocqueville om demokratiet i Amerika (1840)
A. Lincoln: Gettysburg-talen (1863)
James Bryce om det amerikanske samfund (1888)
F. D. Roosevelt: Midler mod krisen (1932)

 

 

 


 

TEORIER OM TOTALITARISME

 

K. Popper: Det åbne samfund og dets fjender

 

 

 


 

SOVJETUNIONEN

 

Citater af Lenin og om revolution og magt
L. Trotskij: Om terror
Lenin om kulakkerne
Lenins ordre angående kulakkerne
Tjeka-lederen M. J. Latsis’ instrukser
Lenin om demokrati og diktatur (1919)
Rapport fra en Gulag-lejr
Afkulakiseringen, 1932-33
Stalin til Sjolokhov
En sag fra Den Store Udrensning, 1938

 

 

 


 

DET TREDJE RIGE - DET NAZISTISKE TYSKLAND

 

WEIMAR-REPUBLIKKEN
Stefan Zweig om inflationen i Tyskland i 1923
DET NATIONALSOCIALISTISKE PARTI
Nazisternes 25-punkts-program, februar 1920
Hitler udtaler sig om jøderne i 1922
Uddrag af taler af Hitler i 1923 og 1928
Hitlers racelære
Hitler om førerprincippet
Hitler om livsrum
NAZISTYRET
Magtovertagelsen 1933-1934
Hitlers tale til generalerne, 1933
Nürnberg-lovene 1935
Skildringer af Holocaust

 

 

 


 

2. VERDENKRIG

 

2. VERDENSKRIGS UDBRUD
Hossbach-notatet
Chamberlains radiotale til det engelske folk, 27. september 1938
Cianos dagbogsoptegnelser om München-mødet
Weizsäckers erindringer om München-mødet
Hubert Masariks rapport om Münchenmødet
München-aftalen om Tjekkoslovakiet, 29. september 1938
W. Churchill om eftergivenhedspolitikken
Hitler til Værnemagtens overkommando, 22. august 1939
Ikke-angrebspagt mellem Tyskland og Sovjetunionen, 23. aug. 1939
2. VERDENSKRIG

W. Churchill – fra krigstaler

 

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD