Forslag til SRP/SSO-opgaver, AT-opgaver eller DHO-opgaver

SRP/SSO-opgave eller DHO-opgave i fagene historie og dansk om Det Første Korstog

1. Forklar baggrunden for Det Første Korstog ca. 1095-1099, idet du inddrager og analyserer udvalgte historiske kilder.

Brug som inspiration denne elevopgave med et kausaldiagram med henvisninger til de relevante afsnit i bogen ”Korstogene – islams ekspansion og kristen modoffensiv”:
http://www.centerforhistorieformidling.dk/korstogene-islam-kristendom/arbejdsopgave-med-kausaldiagram.html

Forslag til nogle kilder: Tekst 64, 68, 103, 106, 114, 119, 124, 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,137, 138, 139, 154,

2. Lav en kildekritisk analyse af de to udgaver af Pave Urban d. 2.s korstogstale i 1095 hos Fulcher af Chartres og Munken Robert og lav dernæst en retorisk analyse af de to taler med særlig henblik på pavens brug af ethos og logos i sin argumentation for korstoget:

http://www.centerforhistorieformidling.dk/korstogene-islam-kristendom/tekst155.html

3. Diskutér historikerne Thomas Asbridge og Thomas F. Maddens forskellige syn på årsagerne til korstogene i tekst E og tekst F og tag selv begrundet stilling til, hvem af de to historikere, som du mener har mest ret i sin vurdering. Inddrag gerne kilder efter eget valg til denne del af spørgsmålet:

http://www.centerforhistorieformidling.dk/korstogene-islam-kristendom/tekst-e-og-f.html

4. Vurdér nogle af korstogsbevægelsens konsekvenser på kort og langt sigt.

 


 

SRP/SSO eller AT-opgave om Det Andet Korstog

1. Forklar baggrunden for Det Andet Korstog – idet du inddrager kilderne tekst 186, 187 og tekst 188 fra hjemmesiden:

http://centerforhistorieformidling.dk/korstogene.html#modoffensiv

2. Gør rede for Eleonora af Aquitaniens rolle i Det Andet Korstog, idet du bl.a. inddrager  kildeuddragene under elevopgave 4 om kvinder på korstog.  Vurdér, hvad man kan udlede om kvinders rolle i korstogsbevægelsen ud fra historien om Eleonora af Aquitanien.

3. Hvordan fremstilles Eleonora af Aquitanien i filmen ”The Lion in the Winter” (1968) eller i bogen af Christy English ”To be Queen – a novel of the early life of Eleanor of Aquitaine”.

4. Vurder de nogle centrale konsekvenser af både Andet Korstogs fiasko og af korstogsbevægelsen i middelalderen.

 

Flere opgaveforslag er under udarbejdelse

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD