Presseomtale

af

Korstogene - islams ekspansion og kristen modoffensiv

 

Herunder uddrag af anmeldelser af bogen. Se desuden sammenfatning af den efterfølgende debat [link]

 

En ny vinkel på emnet med et tydeligt tværfagligt fokus. […] En bog med mere tyngde, end vi hidtil har set på dette område. […] Samlet set må konklusionen være, at bogen bestemt kan anbefales til bogkælderen […].

- Anders Bærholm Frikke (Noter - Historielærerforeningens fagblad, nr. 209, juni 2016).
 

[Bogens] nøgterne, velformidlede og frem for alt fair fremstilling af kilder og fakta er en kærkommen nuancering af de ammestuehistorier, vi plejer at fortælle hinanden om Det lykkelige Arabien og de onde korsriddere.

- Kristian Ditlev Jensen, forfatter og journalist (Weekendavisen, 1. april 2016)

 

Ny fortrinlig undervisningsbog afliver kompetent myterne om et forkætret emne. […] En fortrinlig bog […], som med udbytte kan læses af alle, som ønsker at få punkteret myterne omkring korstogene.[…] [Bogen] er en meget anbefalelsesværdig bog for den, der gerne vil opdateres og have den dybere forhistorie for de nuværende rivninger mellem den muslimske og den vestlige verden på plads.

- Henrik Jensen, historiker (Jyllandsposten, 19. marts 2016)
 

Det er en seriøs, aktuel og velskrevet bog, der afliver myter om de kristne stridsmænd. […] Men Michael Pihls og Jesper Rosenløvs værk er først og fremmest en grundig og seriøs historiebog, der med baggrund i den nyeste forskning forsøger at fortælle en helt anden historie end den, vi er vant til, og det, vi har set på film. […] [Forfatterne] argumenterer godt for deres valg med en åben fremlæggelse af den litteratur, de har brugt. […] Pihls og Rosenløvs bog er et kærkomment opgør med sejlivede myter om korstogene.

- Bent Blüdnikow, historiker og journalist (Berlingske Tidende, 16.marts 2016)
 

[Bogen] sætter de kristne korsriddere ind i en bredere og dybere sammenhæng end normalt. […] Her kommer en ny bog med et stærkt oplysende potentiale, efter hvad jeg forstår, den første gedigne historiebog om korstogene henvendt til ungdoms- og gymnasieskoler, skrevet og formidlet på et klart og stringent dansk. […] Man tror knap sine egne øjne, når man åbner den rigt illustrerede lærebog med kilder og følger dens gennemgang af korstogenes tid, sted, forløb og forhistorie. For som undertitlen røber, sættes de kristne korstog ind i en bredere og dybere sammenhæng med den islamiske ekspansion i Mellemøsten, Nordafrika, Øst- og Sydeuropa, som unægtelig foregreb dem. […] Den kristne modoffensiv hvilede på forestillinger om bod, pilgrimsfærd og hjælp til de kristne i Østen, som var blevet underlagt islamiske magthavere, selv om også andre faktorer gjorde sig gældende. Historien spiller sjældent kun på én streng. Paverne drømte ikke mindst om at genforene den katolske kirke i Rom med den ortodokse kirke i Konstantinopel efter det store skisma i 1054 og dermed cementere pavedømmets øverste myndighed inden for kristenheden. […] Pihl og Rosenløvs nøgterne lærebog sætter disse dynamikker ind i deres historiske kontekst, mens korstogenes kronologi oprulles, og det er en bedrift i sig selv.

- Mikael Jalving, historiker, journalist og debattør (JP-blog, 9. marts 2016)

 

[Bogen] giver den hidtidige korstogs-undervisning et dybere perspektiv […] [og] forklarer, hvad korstogene var en reaktion på, og hvorfor de opstod. […] Det gør de to forfattere ved en udførlig gennemgang af islams historie og de islamiske rigers erobringer, inden de når til korstogene. Der er styr på sagerne og kilderne. […] Bogen henviser også til hundredvis af kilder fra samtiden, som oversat til dansk findes tilgængelige på en tilhørende hjemmeside. Strålende. […] Bogen forsvarer ikke korstogene. Den forklarer dem. Af samme grund er den også udbytterig læsning for alle mulige andre end gymnasieelever.

- Rasmus H. C. Dreyer, kirkehistoriker og præst (Sjællandske Medier, 4. marts 2016)

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD