TEKST 10: Ibn Ishaq – jøderne og hyklerne afviser og irriterer budbringeren

Ibn Ishaq (ca. 704-767) var arabisk historiker og skrev en biografi (sira) om profeten Muhammed, Sirat Rasul Allah (”Guds sendebuds liv”). Dette værk er en central kilde til islams tidlige historie og Muhammeds liv. [Læs / udskriv som PDF]

Det var omkring det tidspunkt, at de jødiske rabbinere udviste fjendskab over for budbringeren på grund af misundelse, had og ondskab, fordi Gud havde udvalgt sin budbringer blandt araberne. De fik følge af mænd fra Aus og Khazradj, der stædigt holdt fast ved deres hedenske religion. De var hyklere (1) og klyngede sig til deres fædres polyteisme og benægte opstandelsen, men da islam fremstod synligt og deres folk strømmede dertil, var de tvunget til at foregive at acceptere islam for at redde deres liv. Men i hemmelighed var de hyklere, der sympatiserede med jøderne, fordi disse mente, at budbringeren var en løgner og modarbejdede islam.

Det var de jødiske rabbinere, der plejede at irritere budbringeren med spørgsmål og skabe forvirring (2), således at de sammenblandede sandheden med falskhed. Koranen plejede at blive sendt ned i forhold til deres spørgsmål, selv om nogle af de spørgsmål om, hvad der var tilladt og forbudt kom fra muslimerne selv. [...] Det var de jødiske rabbinere, de hadefulde modstandere af budbringeren og hans ledsagere - de mænd, der stillede spørgsmål og skabte besværligheder for islam i forsøget på at udslukke den.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Ibn Ishaq: Sirat Rasul Allah, her efter A. Guillaume: The Life of Muhammad. Oxford [1955] 2009, afs. 351-352 (s.239f.)]

(1) Hyklerne: ’al-munafiqun’ – dvs. de indbyggere i Medina, der var skeptiske mht. Muhammeds styre og hans religiøse lære.
(2) Hos E. Wulff: Sirat Rasul Allah (s.56) lyder oversættelsen: ”Det var de jødiske skriftlærde, der udspurgte Guds udsending, satte ham i forlegenhed og gjorde ham forvirret.”
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD