TEKST 100: Anonym syrisk krønike: Om de kristnes situation i begyndelsen af 800-tallet

Araberne fra Harran, Edessa og Samosata i det nordlige Syrien / sydøstlige Aanatolien samledes for at bede guvernøren ’Abdullah b. Tahir (1) om at ødelægge de kirker, der var blevet bygget inden for de sidste ti år. Han nægtede og sagde [Læs / udskriv som PDF]:


De stakkels kristne har ikke genopbygget en tiendedel af de kirker, der er blevet ødelagt og brændt.J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Anonymous Syriac Chronicle (CSCO ser. III, vols. 14, 15) 2, 16. Her efter A.S. Tritton: The Caliphs and their Non-Muslim Subjects. London 1970, s.49.

(1) Abdullah b. Tahir, guvernør over Mesopotamien og Persien (828-845)
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD