TEKST 102: Michael Syrus om undertrykkelse af kristne under Al-Mu’tasim (833-842)

Michael Syrus (d. 1199) var en syrisk historieskriver, der bl.a. skrev en verdenshistorie omhandlende tiden fra verdens skabelse til sin egen samtid. Til udarbejdelsen af sin verdenshistorie benyttede Michael Syrus en lang række kilder, som vi nu kun kender gennem hans værk. Al-Mu’tasim var kalif 833-842. På foranledning af sin søn, Abu Da’ud, udstedte han et edikt mod de kristne. Om dette skriver Michael af Syrus [Læs / udskriv som PDF]:


Folk blev ofre for præfekter, der strammede og løsnede ediktet så meget, som de ønskede og alt efter hvor meget de modtog [i bestikkelse].J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Chronique de Michel de Syrien, fransk oversættelse af J.-B. Chabot, Paris vol. 3 (1905) s.96. Her efter B. Yeor: The Decline of Eastern Christianity under Islam. From Jihad to Dhimmitude. Cranbury 1996, s.87.

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD