TEKST 108: Munken Bernard om udskibningen af kristne slaver fra Syditalien

I 867 drog den frankiske munk Bernard på pilgrimsfærd til Jerusalem. Han og to andre munke rejste via Syditalien (Bari og Táranto) til Alexandria og Kairo – og herfra videre til Palæstina. Det sydlige Italien var på dette tidspunkt under muslimsk herredømme. Om sine oplevelser beretter Bernard [Læs / udskriv som PDF]:


3. Havende forladt Monte Gargano (1), kom vi efter [en rejse på] 150 mil til saracenernes by kaldet Bari, som i lang tid var underlagt beneventanerne (2). Denne by, der er beliggende ved havet, er beskyttet af to meget brede mure mod syd, men rager mod nord ud i havet. Og her opsøgte vi så herskeren [emiren ] i denne by, [som] blev kaldt Sawdan [og] vi ordnede hele sagen mht. sejladsen ved at få to breve. Teksten til disse [to] breve til herskeren af ​​Alexandria og [herskeren] i Babylon (3) indeholdt en beskrivelse af vores udseende [med henblik på identifikation] og vores rejse. For disse herskere er underlagt kaliffen, der bor i Bagdad og Axinarri (4), , der ligger hinsides Jerusalem, og han styrer alle saracenerne.

4. Idet vi forlod Bari, gik vi 90 mil mod syd, indtil [vi kom] til havnen i byen Táranto, hvor vi så seks skibe, hvor 9000 kristne beneventanere blev holdt fanget. I to skibe, der først sejlede bort [fra Táranto] mod Afrika, var der 3000 fanger; i de næste to afgående skibe var der tilsvarende 3000, der fragtedes bort til Tripoli.

5. Efter vi var gået om bord på de to resterende skibe, hvor der også var det samme antal fanger, blev vi bragt til havnen i Alexandria efter at have sejlet i 30 dage. Vi ønskede at fortsætte og gå i land på kysten, [men] vi blev stoppet af kaptajnen, som havde [kommandoen over] mere end 60 sømænd. Vi betalte ham seks guldmønter for at forlade [skibene].


J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Her efter P. E. Dutton: Carolingian Civilization: A Reader. Peterborough, 2004 s.472ff. / B. E. Whalen: Pilgrimage in the Middle Ages. A Reader. Toronto 2011, s.126f.

(1) Monte Gargano: Bjergrig halvø i det sydøstlige Italien
(2) Beneventanerne: her menes der de italienske indbyggere i det sydlige Italien. Bari i Syditalien blev erobret af muslimerne i 847 og farvandet omkring Italien blev igennem 800-tallet plaget af muslimske pirater, der plyndrede de italienske kystbyer. Selveste Rom blev angrebet i 846 og 849. Byen Bari blev dog tilbageerobret i 871. Sicilien derimod, der blev erobret af saracenerne i løbet af 800-tallet, forblev under muslimsk herredømme, der først afsluttedes med normannernes erobring mellem 1061 og 1091.
(3) Babylon: Dvs. det gamle Kairo i Ægypten
(4) Axinarri: Samarra
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD