TEKST 118: Bar Hebraeus og William af Tyrus om genopførelsen af Gravkirken

Gregor Bar Hebraeus var syrisk kristen teolog og historieskriver fra det 13. århundrede. Han skrev bl.a. en verdenskrønike på syrisk fra Skabelsen til sin egen tid, hvori han benytter sig af ældre og nu tabte krøniker som forlæg. Den kristne ærkebiskop og krønikeskriver, William af Tyrus (1130 – 1186) skrev et værk om Jerusalems historie, der bl.a. omhandler tiden før og under korstogene. [Læs / udskriv som PDF]


[Bar Hebraeus:] Og i arabernes år 427 [år 1036] døde kaliffen Tahir […] Og hans søn Mustanser besteg [tronen] efter ham (1). Og i dette år var der en forsoning mellem Mustanser, kaliffen af Ægypten, og Michael, romernes konge. Og kaliffen Mustanser frigav halvtreds tusinde kristne, som var fængslet i Ægypten, og han tillod romernes konge til at genbygge Opstandelseskirken, som var i Jerusalem. Og denne konge sendte visse romerske adelsmænd med en stor mængde af sølv og guld, og han genskabte templet i sin tidligere stand.

 [William af Tyrus:] Omsider kom guddommelig barmhjertighed og medfølelse til de ramte mennesker og bragte en ikke ringe hjælp til deres desperate situation. For da den onde fyrste [Hakim] blev fjernet fra jordiske anliggender og hans søn, Daher [Zahir] (2), efterfulgte ham på tronen, ophørte denne kilde forfølgelse. Zahir fornyede den traktat, som hans far havde brudt, og indgik en venskabsalliance med Romanus, kejseren af ​​Konstantinopel, med tilnavnet Heliopolis. Efter anmodning fra sidstnævnte gav Zahir de kristne det privilegium at genskabe kirken (3).J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Fra Bar Hebraeus’ krønike (Chronicon Syriacum) afs. 204-205, 219. Her efter E. A. W. Budge (overs.): The Chronography of Bar Hebraeus. Oxford 1932, vol. 1, s. 196. Samt fra: Historia rerum in partibus transmarinis gestarum I.4-6. Her efter E. A. Babcock (overs.): A History of Deeds done Beyond the Sea, I-II. New York 1976. I:66-69.

(1) Tahir (el. Ali az-Zahir), kalif 1021-1036, Mustanser (el. Ma’ad al-Mustansir Billah), kalif 1036-1094
(2) Daher el. Zahir, kalif 1021-1036
(3) William har til en vis grad forsimplet beretningen om genopbygningen af gravkirken. Forhandlingerne om genopbyggelsen blev først afsluttet under Zahirs efterfølger i 1038. Genopbygningen afsluttedes først i 1048 med hjælp fra den byzantinske kejser.
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD