TEKST 119: William af Tyrus om situationen i Palæstina mellem 1048 og tyrkernes erobring

Den kristne ærkebiskop og krønikeskriver, William af Tyrus (1130 – 1186) skrev et værk om Jerusalems historie, der bl.a. omhandler tiden før og under korstogene. [Læs / udskriv som PDF]


Efter tilladelsen var blevet givet, og udgifterne var sikret fra det kejserlige skatkammer, byggede de Den hellige Opstandelseskirke, den samme, som nu er i Jerusalem. Det var i året 1048 […] Da bygningen stod færdig, blev de mennesker trøstet, der havde gennemgået mange dødelige og overhængende farer.

Dog ophørte gentagne uretfærdigheder og trængsler ikke med at plage de trofaste mennesker under nye former. De blev spyttet på og lagt i håndjern; de blev lagt i lænker og smidt i fængsler; faktisk blev de uafladeligt udsat for alle slags straf. Ikke kun de kristne, der boede i Jerusalem, blev udsat for forfølgelse, men også de sande troende, der boede i Betlehem og Tekoah. Når en ny guvernør kom eller kaliffen sendte en repræsentant, var friske fornærmelser udtænkt for Guds folk, og forskellige metoder til afpresning opfundet. Når deres undertrykkere ønskede at opnå noget med magt fra enten patriarken eller folket, blev enhver forsinkelse mht. at udvise lydighed straks fulgt op af truslen om, at kirken (1) ville blive revet ned. Næsten hvert år udholdt de samme behandling. De tilsynsførende foregav, at de fra den kongelige majestæt havde fået strenge ordrer om, at deres kirker skulle ødelægges med det samme, hvis de vovede at forsinke udbetalingen af ​​tribut eller skatter. Dog så længe ægypterne og perserne (2) fortsat regerede, havde de kristne nogenlunde betingelser. Men til gengæld da tyrkernes magt begyndte at blomstre, og deres magt blev udvidet over ægypternes og persernes lande, blev tingene atter værre.J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Historia rerum in partibus transmarinis gestarum I.3. Her efter E. A. Babcock (overs.): A History of Deeds done Beyond the Sea, I-II. New York 1976. I:70f.

(1) Gravkirken (Opstandelseskirken)
(2) Med ægyptere mener William givetvis fatimide-dynastiet. Med persere menes abbaside-dynastiet, der regerede fra Baghdad og ofte anvendte persiske embedsmænd.
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD