TEKST 12: Koranen – anklager mod ’hyklerne’

Koranen er opdelt i 114 kapitler (suraer), der atter er opdelt i vers (’aya’, plur. ’ayat’). Nedenstående sura-vers dateres efter T. Nöldekes kronologi til den tidlige periode i Medina. [Læs / udskriv som PDF]

Sura 2 – 8. Blandt menneskene findes der nogle, der siger: ”Vi tror på Allah og på den yderste dag.” Men de tror ikke! 9. De vil bedrage Allah og de troende, men de bedrager kun sig selv uden at vide det. 10. I deres hjerter er der sygdom, og Allah har forværret deres sygdom; og der venter dem en pinefuld straf, fordi de har løjet! 11. Når man siger til dem: ”Vold ikke fortræd på Jorden!” svarer de: ”Vi bringer jo tingene i lave!” (1) 12. Nej, de bringer dem i ulave, men de ved det ikke! 13. Siger man til dem: ”Tro, som de andre tror!” Så svarer de: ”Skal vi tro, som dårerne tror?” Nej, det er dem, der er dårer! 14. Når de møder de troende, siger de: ”Vi tror! Men når de kommer til deres sataner (2), siger de: ”Vi holder med jer, vi talte kun for spøg!” 15. Men Allah vil spøge med dem og forøge deres ugudelighed, blinde som de er. 16. Det er dem, der sælger deres retledning for vildfarelse; de gør en dårlig handel og er ikke retledede.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Da. overs. F. Buhl: Quranen. Et Udvalg i kronologisk Rækkefølge (1921) s.56]

(1) Bringer i lave: bringeri orden. E. Wulff oversætter: ”Vi skaber jo blot forlig”.
(2) Deres sataner: deres ledere
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD