TEKST 128: Michael Syrus, William af Tyrus og Bar Hebraeus om tyrkernes erobring af Antiokia i 1085

Michael Syrus (d. 1199) var en syrisk historieskriver, der bl.a. skrev en verdenshistorie omhandlende tiden fra verdens skabelse til sin egen samtid. Til udarbejdelsen af sin verdenshistorie benyttede Michael Syrus en lang række kilder, som vi nu kun kender gennem hans værk. Den kristne ærkebiskop og krønikeskriver, William af Tyrus (1130 – 1186) skrev et værk om Jerusalems historie, der bl.a. omhandler tiden før og under korstogene. Gregor Bar Hebraeus var syrisk kristen teolog og historieskriver fra det 13. århundrede. Han skrev bl.a. en verdenskrønike på syrisk fra Skabelsen til sin egen tid. [Læs / udskriv som PDF]


[Michael Syrus:] Suleiman (1), sultanen, som herskede i Ikonion (2), havde bemærket, at grækerne, som var i Antiokia (3), var svækkede og de kun udgjorde et lille antal. Han tog 3000 ryttere, uden oppakning, passerede bjergene og angreb byen uventet om natten. De dræbte mange mennesker og bemægtigede sig dem. De lavede en moské af den store Cassianus-kirke.


[William af Tyrus:] Sidst af alle blev hovedbyen [Antiokia] indtaget. Denne mange provinsers ædle og storslåede frue, det første sæde for apostlenes prins​​, blev nu underlagt de vantro. Således på relativ kort tid udstraktes de vantros herredømme over […] alle ædle provinser, berømte for enhver art af rigdomme og fulde af kristne mennesker. Beboerne blev taget til fange. Kirkerne blev revet ned, og den kristne religion utrætteligt forfulgt med henblik på at udslette den. [...]


[Bar Hebraeus:][Suleiman] angreb Antiokia på bjergsiden og gjorde sig til hersker over byen. […] Han åbnede den store Kawsyânâ-kirke [Cassianus-kirken], og han tog dens møbler, forhæng, bægrene af guld og sølv og resten af de genstande, som var blevet opbevaret hér af byens indbyggere, en stor mængde, og han gjorde kirken til en moské.J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Her efter J.-B. Chabot (overs.): Chronique de Michel de Syrien, vol. 3, Paris (1905) s.173 og Bar Hebraeus’ krønike (Chronicon Syriacum) afs. 257. Her efter E. A. W. Budge (overs.): The Chronography of Bar Hebraeus. Oxford 1932, vol. 1, s.229.

(1) Suleiman: må her referere til Malik Shah, sultan 1072-1092, der erobrede Lilleasien
(2) Ikonion: by i det centrale Anatolien. I dag Konya i Tyrkiet
(3) Antiokia (Antiochia): vigtig by i det nordvestlige Syrien. Var i 969 blevet tilbageerobret af byzantinerne.
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD