TEKST 129: Michael Syrus og Bar Hebraeus: Tyrkernes overgreb på kristne pilgrimme resulterer i Det første Korstog

Michael Syrus (d. 1199) var en syrisk historieskriver, der bl.a. skrev en verdenshistorie omhandlende tiden fra verdens skabelse til sin egen samtid. Til udarbejdelsen af sin verdenshistorie benyttede Michael Syrus en lang række kilder, som vi nu kun kender gennem hans værk. Bar Hebraeus (1226–86) var en syrisk-ortodoks biskop, der vha. ældre kilder skrev en historiebog om Syrien (Makhtbhanuth Zabhne). Her skriver Bar Hebraeus var en syrisk-ortodoks biskop, der vha. ældre kilder bl.a. skrev om Syriens historie og korstogstiden [Læs / udskriv som PDF].


[Michael Syrus:]

Da tyrkerne herskede over Syrien og Palæstina, påførte de skade på de kristne, der drog til Jerusalem for at bede, idet de slog dem, plyndrede dem og opkrævede skat fra dem i byporten og også på Golgata, og ved den [Hellige] Grav. Derudover, hver gang de så en karavane af kristne, især af dem, der kom fra Rom og landene i Italien, gjorde de alt for at forårsage deres død på forskellige måder (1). Og da utallige mennesker var omkommet som følge heraf blev kongerne og greverne grebet af [religiøs] iver og forlod Rom; tropper fra alle disse lande sluttede sig til dem, og de kom ad søvejen til Konstantinopel.

 

[Bar Hebraeus:]

Mens tyrkerne herskede over Syrien og Palæstina og alle de [andre] lande, da udsatte de kristne pilgrimme på vej mod Jerusalem for at bede for mange lidelser og for mange onder, og særligt de, som kom fra Rom og andre lande i Italien. Så blev frankerne opfyldt af vrede og de samlede soldater og drog ud i første omgang mod Spanien, hvor de erobrede mange byer og udgød meget blod. […]

I år 491 [år 1098] samlede Balduin, frankernes konge, en stor hær, angreb Syrien og indtog Antiokia. Før dette havde frankerne erobret Toledo og andre byer fra det muslimske Spanien. Dernæst angreb og erobrede de øen Sicilien og vendte deres opmærksomhed mod den nordafrikanske kyst, hvor de foretog nogle erobringer.J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Her efter J.-B. Chabot (overs.): Chronique de Michel de Syrien, vol. 3, Paris (1905) s.182
(1) En muslimske retslærd, Abu Bakr ibn al-Arabi (1076-1148), rejste i 1090’erne i Syrien og Palæstina. Han nedskrev 10 år senere sine rejseerindringer og bemærker heri ikke, at kristne (eller jøder) blev undertrykt i Jerusalem, men at de dyrkede deres landbesiddelser og holdt deres kirker i god stand. Michael Syrus’ beskrivelse støttes dog af bl.a. Al-Azimi (se tekst 130). C. Hillenbrand bemærker: ”The rosy picture given to us by Ibn al-’Arabi should be counterbalanced by an interesting observation recorded by al-’Azimi” – nemlig at overfaldene på kristne pilgrimme var årsagen til korstogene. C. Hillenbrand: The Crusades: Islamic perspectives  London 2000, s.50. Om overfald på pilgrimme se ligeledes tekst 120, 121, 124 og 127. Bar Hebraeus: Oversat af M. Pihl efter P. E. Chevedden: ”The Islamic Interpretation of the Crusade”, i: Der Islam – Journal of the History and Culture of the Middle East, bd. 83 (2006) s. 100, 102.

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD