TEKST 129: Michael Syrus: Tyrkernes overgreb på kristne pilgrimme resulterer i Det første Korstog

Michael Syrus (d. 1199) var en syrisk historieskriver, der bl.a. skrev en verdenshistorie omhandlende tiden fra verdens skabelse til sin egen samtid. Til udarbejdelsen af sin verdenshistorie benyttede Michael Syrus en lang række kilder, som vi nu kun kender gennem hans værk. [Læs / udskriv som PDF]


Da tyrkerne herskede over Syrien og Palæstina, påførte de skade på de kristne, der drog til Jerusalem for at bede, idet de slog dem, plyndrede dem og opkrævede skat fra dem i byporten og også på Golgata, og ved den [Hellige] Grav. Derudover, hver gang de så en karavane af kristne, især af dem, der kom fra Rom og landene i Italien, gjorde de alt for at forårsage deres død på forskellige måder (1). Og da utallige mennesker var omkommet som følge heraf blev kongerne og greverne grebet af [religiøs] iver og forlod Rom; tropper fra alle disse lande sluttede sig til dem, og de kom ad søvejen til Konstantinopel.J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Her efter J.-B. Chabot (overs.): Chronique de Michel de Syrien, vol. 3, Paris (1905) s.182

(1) En muslimske retslærd, Abu Bakr ibn al-Arabi (1076-1148), rejste i 1090’erne i Syrien og Palæstina. Han nedskrev 10 år senere sine rejseerindringer og bemærker heri ikke, at kristne (eller jøder) blev undertrykt i Jerusalem, men at de dyrkede deres landbesiddelser og holdt deres kirker i god stand. Michael Syrus’ beskrivelse støttes dog af bl.a. Al-Azimi (se tekst 130). C. Hillenbrand bemærker: ”The rosy picture given to us by Ibn al-’Arabi should be counterbalanced by an interesting observation recorded by al-’Azimi” – nemlig at overfaldene på kristne pilgrimme var årsagen til korstogene. C. Hillenbrand: The Crusades: Islamic perspectives  London 2000, s.50. Om overfald på pilgrimme se ligeledes tekst 120, 121, 124 og 127.

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD