TEKST 130: Al-Azimi: Overfald på kristne pilgrimme resulterer i Det første Korstog

Al-Azimi (1090-1138) var syrisk muslim. Han skrev et værk om korstogstiden. For året 1093-94 skrev han bl.a. [Læs / udskriv som PDF]:


Befolkningen i de syriske havne [al-Sawahil] forhindrede frankiske og byzantinske pilgrimme i at rejse til Jerusalem. De af dem [pilgrimmene], der overlevede (1), spredte nyheden om dette til deres hjemland (2). Så derfor forberedte de sig på militær invasion [ghaza].


 
J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

C. Cahen, "La Chronique abrégée d'al-'Azimi," Journal Asiatique, CCXXX [1938]) s.368f. Her efter Carole Hillenbrand: The Crusades: Islamic Perspectives. London 2000, s.50.

(1) Beretninger om overfald på kristne pilgrimme, se tekst 120, 121, 124, 127, 129
(2) En muslimske retslærd, Abu Bakr ibn al-Arabi (1076-1148), rejste i 1090’erne i Syrien og Palæstina. Han nedskrev 10 år senere sine rejseerindringer og bemærker heri ikke, at kristne (eller jøder) blev undertrykt i Jerusalem, men at de dyrkede deres landbesiddelser og holdt deres kirker i god stand. C. Hillenbrand bemærker: ”It is, of course dangerous to generalise on the basis of an isolated account of one traveller, Ibn al-’Arabi, who visited the Holy Land, stayed for only a short time there and wrote up his experiences ten years later when he arrived back in Spain. […] The rosy picture given to us by Ibn al-’Arabi should be counterbalanced by an interesting observation recorded by al-’Azimi” – nemlig at overfaldene på kristne pilgrimme var årsagen til korstogene. C. Hillenbrand: The Crusades: Islamic perspectives  London 2000, s.50.

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD