TEKST 139: Johannes VIII: Syndsforladelse til kirkens forsvarer

Johannes d. 8. var pave 872-883. I 878 skrev han til biskopperne i Ludvig d. 2.’s kongerige, dvs. Frankrig. [Læs / udskriv som PDF]

I har beskedent udtrykt ønske om at vide, om de, der for nylig døde i krig kæmpende i forsvaret af Guds kirke og for bevarelsen af ​​den kristne religion og stat, eller de, der i fremtiden måtte falde for den samme sag, kan få aflad for deres synder. Vi svarer tillidsfuldt, at de, der ud af kærlighed til den kristne religion, måtte dø i kamp, idet de bravt kæmper mod hedninge eller ikke-troende, modtager evigt liv. For Herren har sagt gennem sin profet: "Uanset hvilken time en synder måtte omvendes, vil jeg ikke længere huske hans synder." (1) Gennem St. Peters forbøn, der har magt til at binde og løsne i himlen og på jorden, giver vi syndsforladelse til alle disse og anbefaler dem gennem vore bønner til Herren.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene – Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Migne: Patrologia Latina, 126: 816. Overs. Oliver J. Thatcher & Edgar Holmes McNeal (red.): A Source Book for Medieval History, New York, 1905, 512

(1) Se Ezekiels Bog 18,21-22; Jeremias’ Bog 31,34; 33,8

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD