TEKST 14: Koranen – opfordring til kamp

Koranen er opdelt i 114 kapitler (suraer), der atter er opdelt i vers (’aya’, plur. ’ayat’). Nedenstående sura-vers dateres efter T. Nöldekes kronologi til den tidlige Medina-periode. [Læs / udskriv som PDF]

Sura 2 - 153.  O, I som tror, anråb om hjælp i tålmod og bøn; Allah er med de tålmodige! 154. Sig ikke om dem, der falder i kampen for Allahs sag (1), at de er døde; nej, de lever, men I ved det ikke. 155. Vi vil prøve jer med lidt frygt og sult, med tab af ejendom, mennesker og afgrøde; men bring et budskab til de tålmodige, 156. der, når der tilstøder dem noget, siger: ”Vi tilhører Allah, og til ham vender vi tilbage!” 157. Over dem er deres Herres velsignelser og barmhjertighed, de er de retledede! […]

190. Bekæmp for Allahs sag dem, der bekæmper jer, men begå intet overgreb! Allah elsker ikke dem, der begår overgreb! 191. Dræb dem, hvor I kommer over dem, og fordriv dem fra det sted, hvorfra de fordrev jer! (2) Forførelse er værre end drab! Men dræb dem ikke ved den hellige bedeplads (3), før de bekæmper jer der; men hvis de bekæmper jer, så dræb dem; således er de vantros løn. 192. Men hører de op dermed, så er Allah tilgivende og barmhjertig. 193. Bekæmp dem, til der ikke mere er nogen forførelse (4), og religionen (5) alene tilhører Allah. Dog hvis de hører op, så er der intet fjendskab mere, undtagen mod de ugudelige. 194. Den hellige måned til gengæld for den hellige måned, og på de fredlyste steder er der gengældelsesret (6). Forgriber nogen sig på jer, så for­grib jer på ham, som han har gjort mod jer. Frygt Allah, og vid, at Allah er med de gudfrygtige. Giv bidrag til kampen for Allahs sag, men ødelæg jer ikke ved ødselhed. Handl smukt, thi Allah elsker dem, der handler smukt! […] 216. At kæmpe er foreskrevet jer, selvom det måtte være hadefuldt for jer. Alligevel kan det være, at I vil hade en ting, som er bedre for jer, og det kan ske, at I vil elske en ting, som er værre for jer; Gud ved, og I ved ikke. [...]

243. Har I ikke set dem, der bange for døden drog ud fra deres boliger i tusindvis? Gud sagde til dem: ”Dø!” Og han gav dem livet. Sandelig, Gud er gavmild mod folket, men de fleste er ikke taknemmelige. 244. Så kæmp på Guds vej, og vid, at Gud hører alt og er alvidende. 245. Hvem er han, som vil yde Gud et godt lån, og Han vil mangedoble det for ham? Gud tager og giver, og til ham skal I gives tilbage. […]

256. (7) Ingen tvang i religionen! Forskellen mellem det rette og det vrange er nu blevet klar. De, der fornægter Taghut (8) og tror på Allah, de har allerede grebet det sikre håndtag, der ikke kan brydes, så sandt Allah er hørende og vidende. 257. Allah er de troendes beskytter, Han fører dem ud af mørket til lyset; 258. men de, som fornægter, deres beskyttere er Taghut, som fører dem fra lyset til mørket; de er hjemfaldne til helvede, hvor de skal forblive evigt!

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Da. overs. F. Buhl: Quranen. Et Udvalg i kronologisk Rækkefølge (1921) s.67-69, v. 216, 243-245 efter Arthur J. Arberry: The Koran Interpreted (1955).]

(1) Opfordring til at deltage i ”Kampen på Allahs vej”, dvs. hellig krig mod mekkanerne
(2) Dvs. fra Mekka. Ifølge denne opfattelse er krigen berettiget, fordi mekkanerne havde drevet Muhammed og hans tilhængere ud af Mekka og forsøgt at få dem omvendt fra islam.
(3) Ka’baen i Mekka
(4) Forførelse (fitna), dvs. anfægtelse, der fremkalder tvivl eller vantro
(5) Religionen, al-dîn
(6) Dvs. de troende bør undgå krigen i de fredlyste valfartsmåneder, men hvis de vantro angriber i disse måneder eller ved helligstederne i Mekka, er det tilladt at forsvare sig. Se dog tekst 15.
(7) Dateringen af vers 256ff. er usikker
(8) Taghut: afguderne
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD