TEKST 149: Opfordring til kamp i pave Sergius IV’s navn

Kaliffen Al-Hakims forfølgelse af kristne i Mellemøsten og ødelæggelsen af den kristne Gravkirken i Jerusalem i begyndelsen af 1000-tallet vakte opsigt i Vesten og gav anledning til nedenstående rundskrivelse, der blev udstedt i pave Sergius d. 4.’s navn. Sergius var pave 1004-1012. Skrivelsens pavelige bemyndigelse / autenticitet er dog omstridt. [Læs / udskriv som PDF]

Lad alle kristne vide, at nyheder er kommet fra øst til apostlenes sæde [Rom], om at Den Hellige Gravs kirke er blevet ødelagt fra tag til fundament af ugudelige hedningers hænder. Denne destruktion har kastet hele kirken og byen Rom ud i dyb sorg og nød. Hele verden er i sorg, og folk skælver og sukker dybt. Aldrig ville vore øjne blive velsignet med søvn, eller vores hjerte med glæde, hvis vi nogensinde havde læst hos profeterne, i Salmerne eller hos fædrene, at Forløserens grav ville blive ødelagt. Derfor, lad den kristne hensigt blive kendt: at vi personligt, hvis det behager Herren, ønsker at sætte ud fra disse kyster sammen med romere, italienere eller toscanere, der ønsker at komme med os.

Med Herrens hjælp, har vi til hensigt at dræbe alle disse fjender og genoprette Forløserens hellige grav. I, mine sønner, skal hverken frygte havets turbulens eller krigens vrede, for Gud har lovet, at den, der mister sit nuværende liv af hensyn til Kristus, vil få et andet liv, som han aldrig vil miste. For dette er ikke en kamp for et jordisk rige, men for den evige Herre.

Det er blevet os til del at påbegynde denne virksomhed, som Herren vil se gennemført med en vellykket afslutning. Det synes rigtigt, at vi skal inspireres af Din hjælp og Dine råd, som ved guddommelig nåde. For alle vi italienere – hvad enten vi er venetianerne eller genuesere – ønsker med økonomisk hjælp at forberede en flåde af tusind skibe, der skal rejse over havet til Syrien for at kræve Forløserens grav tilbage. Se ud over havet. Tænk på dommens dag, da I vil besidde alle Kristi glæder, hvis I handler godt her på jorden. Kom, mine sønner, forsvar Gud og vind et evigt rige.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene – Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

E. Hallam (red.): Chronicles of the Crusades: Eye-witness accounts of the wars between Christianity and Islam. London 1997, s. 25.

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD