TEKST 154: Pave Gregor VII opfodrer til at hjælpe byzantinerne, 1074

Gregor VII var pave 1073-1085. Grundet de tyrkiske seldsjukkers fremfærd samt på opfordring fra den byzantinske kejser, Michael VII Doukas, opfordrede han i 1074 kristne til at hjælpe de kristne brødre i øst. Initiativet løb dog ud i sandet, da Gregor fra 1077 kom i en langvarig magtkamp med den tysk-romerske kejser, Henrik IV. [Læs / udskriv som PDF]

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til at alle, som er villige til at forsvare den kristne tro, hilsen og apostolsk velsignelse.

Vi meddeler hermed, at en budbringer ved sin nylige oversøiske tilbagevenden [fra Palæstina], kom til Rom for at besøge os. Han gentog, hvad vi havde hørt fra mange andre, at et hedensk folk havde overvundet de kristne og med frygtelig grusomhed havde ødelagt alt næsten til Konstantinopels mure, og nu regerede de erobrede områder med tyrannisk vold, og at de havde dræbt mange tusinde af de kristne, som var de får. Hvis vi elsker Gud og ønsker at blive anerkendt som kristne, bør vi være fyldt med sorg over den ulykke, der har ramt dette store imperium [det byzantinske], og mordet på så mange kristne. Men blot at sørge er ikke hele vores pligt. Vor Forløsers eksempel og den broderlig kærligheds bånd kræver, at vi skal lægge vores eget liv til side for at befri dem. "Han satte sit liv til for os; så er også vi skyldige at sætte livet til for brødrene” (1). Vid derfor, at vi stoler på Guds nåde og på hans magts kraft, og at vi stræber efter på alle mulige måder at gøre forberedelser til at yde støtte til dette kristne rige [det byzantinske] så hurtigt som muligt. Derfor beder vi jer – ved den tro, der forener jer, og ved adoption gennem Kristus gør jer til sønner af Gud, og ved St. Peters myndighed, apostlenes prins – og formaner jer til at have medfølelse med jeres brødres sår og blod og den fare, det ovennævnte rige er udsat for, og at I af hensyn til Kristus påtager jer den vanskelige opgave at give støtte til jeres brødre. Send straks budbringere til os for at informere os om, hvad Gud inspirerer jer til at gøre i denne sag.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene – Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Migne: Patrologia Latina, 148:329. Overs. Oliver J. Thatcher & Edgar Holmes McNeal, (red.): A Source Book for Medieval History, New York, 1905, 512-13

(1) 1. Johannesbrev 3,16

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD