TEKST 157: Breve fra pave Urban d.2. til korsfarere fra Flandern og Bologne

I december 1095 sendte Pave Urban d.2. (1088-1099) et brev til de korsfarere, der var ved at samle sig Flandern. I august 1096 sendte Urban også et brev til korsfarere fra Bologne. I disse breve lød det bl.a. [Læs / udskriv som PDF:]:


[Til korsfarere i Flandern, december 1095:]

[Fra] Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til alle de trofaste, både fyrster og undersåtter, der venter i Flandern, hilsen, apostolsk nåde og velsignelse.

Vi vil tro, at jeres broderskab gennem mange beretninger for længst er blevet bekendt med, at et barbarisk raseri på sørgelig vis har ramt og ødelagt Guds menigheder i Orienten (1). Mere end dette, og blasfemisk at nævne, har dette endda fanget dets kirker og Kristi hellige by [Jerusalem], der blev forherliget af Hans lidelse og opstandelse, i utålelig trældom. Idet vi med from bekymring sørgede over denne katastrofe, besøgte vi områderne i Gallien og helligede os indgående den opgave at opfordre landets fyrster og deres undersåtter til at befri kirkerne i øst. Under rådsmødet i Auvergne (2) tilskyndede vi dem højtideligt til at udføre sådan et forehavende, som en forberedelse til en forladelse af alle deres synder. Og vi har indsat vores mest elskede søn, Adhemar, biskop i Puy (3), som leder af denne ekspedition og foretagende i vort sted, således at de, der måske ønsker at foretage denne rejse, bør efterkomme hans ordre, som om de var vores egne og fuldt ud underlægge sig det, han måtte løse og binde (4) i det omfang det måtte synes passende for dette embede. Hvis der i øvrigt er nogen af ​​jeres folk, som Gud har inspireret til at aflægge dette løfte, så lad dem vide, at han [Adhemar] med Guds hjælp vil drage afsted på dagen for Marias optagelse i Himmelen (5), og at de derefter kan slutte sig til hans følge. […]


[Til korsfarere fra Bologne, august 1096:]

Vi har hørt, at nogle af jer har lyst til at drage til Jerusalem, fordi I ved, at dette i høj grad ville glæde os. Da bør I vide, at for enhver, der begiver sig ud på denne rejse - ikke af begær efter verdslige fordele, men kun for at frelse sin sjæl og for at befri kirken - eftergives al bod for hans synder helt, hvis han har afgivet en sand og fuldkommen syndsbekendelse. Dette er fordi, han har viet sin person og sin formue til Guds kærlighed og for sin næste.

Men vi vil ikke tillade præster og munke at rejse dertil uden tilladelse fra deres biskop eller abbed. Desuden bør biskopper sikre sig, at menigheden ikke efterlades uden præster. Opmærksomheden skal også rettes mod unge gifte mænd, for at sikre, at de ikke overilet foretager en sådan rejse uden samtykke fra deres koner.

Må den almægtige Gud styrke jer i kærlighed og ærefrygt og befri jer fra alle synder og fejl og give jer indsigt i fuldkommen velgørenhed og sand fromhed.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene – Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Brevet til Flandern: P. Jaffé: Regesta pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVII, Leipzig (1885-9), 5608. Her efter A. C. Krey, The First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and Participants, Princeton (1921), s.42f.Brevet til Bologne: H. Hagenmayer: Die Kreuzzugsbriefe aus den Jahren 1088-1100, Innsbruck (1901), her efter E. Hallam (red.): Chronicles of the Crusades. Eye-Witness Accounts of the Wars Between Christianity and Islam. London (1989) s.63.

(1) Der hentydes til de tyrkiske seldsjukkers erobringer og plyndringer, se tekst 125, 126, 128, 152, 153. 
(2) Auvergne: region i det centrale Frankrig, hvor byen Clermont ligger. Se tekst 155.
(3) Adhemar/Ademar af Puy (eller Adhémar de Monteil) betegnes som Det 1. Korstogs åndelige leder. Han deltog dog også i både organiseringen, de diplomatiske forhandlinger og i kampene og belejringerne, men nåede ikke selv til Jerusa-lem, da han døde af sygdom i Antiokia i 1098.
(4) Se Mattæus 16,19; 18,18
(5) Marias optagelse i Himmelen: Marias himmelfart eller himmelkroning. Fejres d. 15. august. Det 1. Korstogs afrejse var altså sat til d. 15. august 1096.
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD