TEKST 16: Koranen – om kamp i den hellige måned

Koranen er opdelt i 114 kapitler (suraer), der atter er opdelt i vers (’aya’, plur. ’ayat’). Nedenstående sura-vers dateres efter T. Nöldekes kronologi til Medina-perioden. [Læs / udskriv som PDF]

Sura 2 - 217. De spørger dig om den hellige måned og (tilladeligheden af kampen deri) (1). Sig: ”Kampen deri er en svær synd, men at stænge ude fra Allahs vej og ikke at tro på Ham og på den hellige bedeplads og fordrivelsen af beboerne derfra er en større synd for Allah”; og forførelse (2) er en større synd end drab. De vil ikke høre op med at bekæmpe jer, til de har fået jer bort fra jeres religion, om de formår det. Om nogen af jer opgiver sin religion og dør som vantro, så er deres gerninger frugtesløse i denne og i den kommende ver­den; de er hjemfaldne til helvede, hvor de vil blive evigt. 218. Men de, der tror, og som er udvandrede og kæmper for Allahs sag, de tør forvente hans barmhjertighed, så sandt Allah er tilgivende og barmhjertig.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Da. overs. F. Buhl: Quranen. Et Udvalg i kronologisk Rækkefølge (1921) s.68]

(1) Denne åbenbaring sigter til overfaldet på en mekkansk karavane ved Nakhla (se tekst 15) begået af Muhammeds tilhængere i den fredhellige måned år 624. Efter ekspeditionens hjemkomst til Medina bebrejdedes deltagerne og Muhammed denne handling, der ansås for en æreløs.
(2) Se tekst 15
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD