TEKST 19: Koranen – om at føre krig for Guds sag

Koranen er opdelt i 114 kapitler (suraer), der atter er opdelt i vers (’aya’, plur. ’ayat’). Nedenstående suraer dateres til Medina-perioden (efter år 622) efter T. Nöldekes kronologi. [Læs / udskriv som PDF]

Sura 47 – 4. Når I træffer de vantro, så hug dem over nakken, indtil I har anrettet et blodbad, og bind (de fangne) med stærke bånd og sæt dem derefter fri, enten ved nåde eller løsepenge, indtil krigen lægger sine byrder. Sådan skal det være, og hvis Gud havde villet det, ville Han have hævnet sig på dem; men han prøver nogle af jer ved hjælp af andre. Og de, der bliver dræbt på Guds vej (1) - deres handlinger vil Han ikke lade være forgæves. 5. Han vil vejlede dem, og retlede deres sind, 6. og Han vil tillade dem adgang til Paradis, som Han har bekendtgjort for dem.


Sura 61
– 7. Hvem er vel ugudeligere end de, der opdigter løgn om Allah, når Han indbyder til at hengive sig til Gud? Allah vejleder ikke de ugudelige. 8. De vil slukke Allahs lys med deres munde; men Allah fuldkommer Sit lys, hvor meget de vantro end er imod det; 9. det er Ham, der har sendt Sit sendebud med vejledningen og den sande religion, som Han bringer til sejr over al anden religion, hvor meget de vantro end er imod det! 10. O I troende, skal Jeg henvise jer til en handel, som skåner jer fra en smertefuld straf? 11. I skal tro på Gud og Hans Sendebud, og kæmpe på Guds vej med jeres ejendele og jer selv som indsats. Det er bedre for jer, hvis I blot vidste det. 12. Han vil tilgive jer jeres synder og lukke jer ind i haver, hvor floder løber og til agtværdige boliger i Edens haver. Det er den mægtige triumf.


Sura 4
– 74. Lad dem, der sælger det nuværende liv for den kommende verden, kæmpe på Guds vej, og de, der kæmper på Guds vej og enten bliver dræbt eller sejrer, skal Vi bringe en mægtig løn. 75. Hvordan er det med jer, at I ikke vil kæmpe på Guds vej? Og for de mænd, kvinder og børn, der er blevet fornedret og siger: ”Vor Herre, før os ud fra denne by (2), hvis befolkning handler ondt, og udnævn for os en beskytter fra Dig, og udnævn til os en hjælper fra Dig.” 76. De troende kæmper på Guds vej, og de vantro kæmper på afgudernes vej. Kæmp I derfor mod Satans venner; Satans list er visselig altid svag. 77. Har du ikke set dem til hvem det blev sagt: ”Hold jeres hænder tilbage, og udfør bønnen, og betal almisse”? Og så, så snart kampene er blevet pålagt dem, er der en gruppe (3) blandt dem, der frygter folket, som de frygter Gud, eller endda frygter mere [end Gud], og de siger: ”Vor Herre, hvorfor har du pålagt os at kæmpe? Hvorfor udsætter du det ikke en kort stund?” Sig: ”Denne verdens nydelse er lille, den kommende verden er bedre for den, der frygter Gud; I skal ikke blive krænket det mindste.” 78. Hvor I end er, vil døden indhente jer, selv om I skulle befinde jer i højt hævede tårne. Og hvis en god ting skænkes dem, siger de: ”Dette er fra Gud”, men hvis en ulykke kommer over dem, siger de: ”Dette er fra dig [Muhammed]”.  Sig: ”Alt er fra Gud.” Hvordan er det med dette folk? De forstår næppe noget budskab. [...] 84. Så kæmp du på Guds vej, du kræves kun til regnskab for dig selv. Og anspor de troende, Gud vil måske begrænse de vantros magt, Gud er stærkere i magt, mere forfærdelig i straffen. [...] 95. Sådanne troende, som sidder derhjemme - medmindre de har en skade - er ikke lig dem, der kæmper på Guds vej med deres ejendele og dem selv som indsats. Gud har foretrukket dem i rang, der kæmper med deres ejendele og dem selv som indsats, frem for dem, der sidder derhjemme, men alligevel har Gud lovet den mest retfærdige belønning til alle; og Gud har i gavmildhed skænket dem, der kæmper frem for dem, der sidder derhjemme, en mægtig løn, idet de i rækker står foran Ham, tilgivelse og barmhjertighed; visselig Gud er den tilgivende og medfølende.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Da. overs. F. Buhl Quranen. Et Udvalg i kronologisk Rækkefølge (1921) s.84. Sura 47,4-6 F. Buhl: Muhammeds religiøse Forkyndelse efter Quranen (1924) s.185 og Arthur J. Arberry: The Koran Interpreted (1955). Sura 61 v.10-12 samt uddrag af sura 4 ligeledes efter Arberry.]

(1) På Guds vej: eller for Guds sag
(2) Hentyder til tiden i Mekka før udvandringen
(3) Der hentydes her til ’hyklerne’ i Medina, der var skeptiske i forhold Muhammeds lære og hans politik
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD