TEKST 20: Koranen – opfordring til at bekæmpe ’hyklerne’

Koranen er opdelt i 114 kapitler (suraer), der atter er opdelt i vers (’aya’, plur. ’ayat’). Nedenstående sura-vers dateres efter T. Nöldekes kronologi til Medina-perioden. [Læs / udskriv som PDF]

Sura 4 - 71. O I troende, tag jeres forholdsregler, ryk så frem gruppevis eller ryk frem alle sammen. 72. Der er nogle af jer, der er, der forhaler tingene og derefter, hvis en ulykke kommer over jer, siger han: ”Gud har velsignet mig, idet jeg ikke blev en martyr sammen med dem.” 73. Men hvis en gave fra Gud gives jer, vil han helt sikkert sige, som om der aldrig havde været nogen hengivenhed mellem dig og ham: ”Gid jeg havde været sammen med dem og opnåede en mægtig triumf!" […] 80. De, der adlyder profeten, har adlydt Allah, men hvis nogen er genstridig, så har vi ikke sendt dig som vogter over dem. 81. De siger: ”Vi adlyder, men når de går bort fra dig, så pønser de om natten på noget andet end det, du har sagt; dog Allah optegner deres natlige tanker. Så lad dem da være og sæt din lid til Allah, Hans beskyttelse er tilstræk­kelig. 82. Overvejer de da ikke Koranen? Kom den fra en anden end Allah, ville de finde mange modsigelser deri. 83. Når de hører noget, der vækker tryghed eller frygt, udspreder de det; meldte de det til profeten eller de ledende blandt dem, så ville de, der kan udgrunde det, vel vide, hvad der er at gøre. Havde Allahs nåde og barmhjertighed ikke været med jer, ville I på få nær have fulgt Satan. […] 88. Hvordan er det med jer, at I er delt, når det gælder hyklerne, og Gud har kuldkastet dem for det, de har gjort? Har I lyst til at retlede ham, som Gud har ledt på afveje? Hvem Gud fører på afveje, vil I ikke finde en vej for. 89. De ønsker, at I skal tvivle, når de tvivler, og så ville I være lige, og tag jer derfor ikke venner af blandt dem (1), før de drager ud på Guds vej (2); og hvis de derefter vender ryggen til, tag dem og dræb dem, uanset, hvor I finder dem, tag ikke en af ​​dem som ven eller hjælper 90. med undtagelse af dem, der hengiver sig til et folk, der er i forbund med jer gennem en pagt, eller som kommer til jer med trangt bryst af at kæmpe mod jer eller deres folk. Havde Gud villet det, havde Han givet dem magt over jer, og så ville de med sikkerhed have bekæmpet jer. Hvis de trækker sig tilbage, og ikke kæmper mod jer, og tilbyder jer fred, så tildeler Gud jer ingen vej imod dem. 91. I vil finde andre, der ønsker have sikkerhed hos jer og hos deres folk, men når de er vendt tilbage til fristelse, kastes de omkuld deraf. Hvis de ikke trækker sig væk fra jer, og tilbyde jer fred og holder sig tilbage, så tag dem og dræb dem, hvor I støder på dem; over dem har Vi givet jer tydelig magt.


J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Da. overs. F. Buhl: Quranen. Et Udvalg i kronologisk Rækkefølge (1921) s.87. Vers 71- 73, 88-91 efter Arthur J. Arberry: The Koran Interpreted (1955)]

(1) Jf. Sura 3,118 – tag jer ikke venner uden for jeres egen kreds.
(2) Dvs. i kamp for Guds sag.
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD