TEKST 221: Opfordringer til nye korstog

Den 17. juli, 1429 skrev Jeanne D’Arc et brev til grev Filip af Burgund, hvori hun bad ham deltage i kroningen af den franske konge, Karl d. 7., i domkirken i Rheims. Fyrsten af Burgund var dog på det tidspunkt allieret med englænderne og støttede derfor den engelske konge, Henrik d. 6., som konge over Frankrig. Men i brevet opfordrede Jeanne D’Arc fyrst Filip af Burgund til at indgå en ”god og varig fred” med den franske konge – og hvis fyrsten endelig ønskede at føre krig, burde han, efter hendes mening, hellere kæmpe for kristenheden og føre korstog mod saracenerne.
  Christopher Columbus drog i årene mellem 1492-1504 ud på fire opdagelsesrejser til De Vestindiske Øer og Amerika. Her underlagde han sig på vegne af Spaniens kongepar, Ferdinand og Isabella, de nyopdagede områder. I år 1503 skrev Columbus under sin fjerde opdagelsesrejse et brev til kong Ferdinand og dronning Isabella af Spanien, hvori han skildrer de rigdomme, han havde fundet i landet Veragua i det centrale Amerika. På denne baggrund foreslår han, at Spanien bruger guld og værdier fra ”Den nye verden” til en kristen generobring af Jerusalem og Det hellige land. [Læs / udskriv som PDF]

 

[Jeanne D’Arc, brev til Filip af Burgund, 1429:]

Rheims, den 17. juli, 1429

Jesus Maria (1)

Store og mægtige prins, fyrste af Burgund. I himmelkongens, min retmæssige og suveræne Herres navn, anmoder jomfruen Jeanne Dem om at indgå en god, fast og varig fred med kongen af Frankrig. Giv villigt hinanden fuld tilgivelse, sådan som tro kristne burde gøre det, og hvis De da ønsker at føre krig, så før i stedet krigen mod saracenerne. Prins af Burgund, jeg beder, tigger og anmoder Dem så ydmygt, som det er mig muligt, om at De ikke længere fører krig i det hellige kongerige Frankrig og at de uden ophold giver dem af deres folk, som opholder sig i nogle af det hellige kongeriges byer og borge, ordre til med det samme at trække sig tilbage. Og hvad den ædle konge af Frankrig angår, så er han indstillet på at indgå en fred med Jer til hans ære, hvis De ikke er imod en sådan ordning. Og jeg siger Jer i himmelkongens navn, min retmæssige og suveræne Herre, for Jeres egen velfærd og æres skyld og ved jeres liv, at I vil aldrig vinde et slag imod de trofaste franskmænd og at alle de, som har ført krig i det hellige kongerige Frankrig, har kæmpet imod kong Jesus, himmelkongen og over hele verden, min retmæssige og suveræne Herre. Og jeg beder og anmoder Jer med foldede hænder om ikke at udkæmpe noget slag og ej heller at føre krig imod os – hverken Dem selv, Deres soldater eller undersåtter: Og I skal uden tvivl vide, at de vil aldrig vinde, uanset hvilket antal af soldater, De bringer imod os. Og der vil overgå dem en enorm ulykke fra det sammenstød og fra det blod, der vil blive udgydt af dem, som kommer imod os. Det er nu tre uger siden, at jeg sidst sendte officielle breve til Dem gennem et sendebud, hvor jeg sagde Dem, at De skulle være til stede ved indsættelsen af kongen, som finder sted denne søndag den syttende i indeværende juli måned i Rheims, og jeg har hertil ikke modtaget noget svar. Ej heller har jeg hørt noget fra dette sendebud siden. Jeg overgiver Dem til Gud. Må Han holde sin hånd over Dem, hvis Han ønsker det, og jeg beder til Gud, om at Han må skabe en god fred.

Skrevet førnævnte sted i Rheims på den nævnte syttende dag i juli

 

[Christopher Columbus, brev til det spanske kongepar, 1503:]

Da jeg, Christopher Columbus, opdagede De Vestindiske Øer, sagde jeg, at de var de rigeste besiddelser i hele verden. Jeg omtalte guld, perler, ædelstene, krydderier, og jeg nævnte også handel og markeder – og fordi disse ting ikke viste sig med det samme, blev jeg genstand for kritik. Denne erfaring giver mig anledning til at tage ordet nu. Jeg tør tale om en ting, fordi der er så mange vidner på det, og det er, at jeg i Veragua-området på de første to dage så flere beviser på guld, end i de fire år på Hispaniola. […] Alt dette betyder sikkerhed for de kristne og en garanti for deres herredømme med stort håb om ære og udbredelse af den kristne religion. […] Deres højheder, Ferdinand og Isabella, er lige så meget herrer over denne region, som I er over Jerez eller Toledo, og når jeres skibe rejser herud, vil det være som om, de vender hjem. Derfra vil de vende hjem med guld. […]

I sit testamente gav kong David 3000 guldstykker fra Indien til Salomon for at bistå bygningen af templet og ifølge Josefus var det guld fra disse lande. Jerusalem og Zion bjerget vil blive genopbygget af kristne hænder: Gud har gennem profetens mund i salme 15 forkyndt, hvis hænder det vil være. Abbed Joachim af Fiore sagde, at han ville komme fra Spanien. Skt. Jeronimus fortalte den hellige kvinde, at det ville ske således. […]

 

Christopher Columbus, brev 1503: Oversat af M. Pihl efter E. Hallam (red.): Chronicles of the Crusades, London (1997), s. 364-366. Jeanne D’Arc, brev til fyrsten af Burgund: Oversat af M. Pihl efter Allen Williamson: ”Joan of Arc’s Letters”, http://archive.joan-of-arc.org/joanofarc_letter_july_17_1429.html

(1) ”Jesus Maria” var en fast vending , som Jeanne D’Arc brugte i tale, i breve, på hendes kampbanner og  på ringe

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD