TEKST 25: Al-Waqidi og Ibn Ishaq – om forfølgelse af jøder og drabet på Ibn Sunayna

Al-Waqidi (d. 823) var arabisk historiker, der skrev et værk inden for den såkaldte Maghazi-litteratur – Kitab al-Tarikh wa al-Maghazi (”Bogen om historien og plyndringstogterne”) om profeten Muhammeds krigstogter. Al-Waqidis beretninger omhandler ofte mange af de samme begivenheder, der omtales hos Ibn Ishaq, men i en form, der må anses for mere oprindelig end hos Ibn Ishaq. Ibn Ishaq (ca. 704-767) var arabisk historiker og skrev en biografi (sira) om profeten Muhammed, Sirat Rasul Allah (”Guds sendebuds liv”). Dette værk er en central kilde til islams tidlige historie og Muhammeds liv. [Læs / udskriv som PDF]

[Al-Waqidi:]
Om morgenen [efter drabet på jøden Ka’b b. al-Ashraf (1)] befalede Muhammed sine tilhængere at dræbe de jødiske mænd, der faldt i deres hænder - så jøderne blev grebet af stor frygt, og de fornemme iblandt dem vovede sig ikke ud.

 

[Ibn Ishaq:]
Budbringeren sagde: "Dræb enhver jøde, der falder i jeres hænder." Derpå sprang Muhayyisa b. Masud på Ibn Sunayna, på en jødisk købmand, med hvem de havde sociale og forretningsmæssige relationer, og dræbte ham.

Huwayyisa var ikke en muslim dengang, selvom han var den ældste bror [til Muhayyisa]. Da Muhayyisa dræbte ham [Ibn Sunayna] begyndte Huwayyisa at slå ham [Muhayyisa] og sagde: "Du fjende af Gud, har du dræbt ham, fra hvis rigdom meget af fedtet på din mave stammer?" Muhayyisa svarede: "Havde den, der beordrede mig til at dræbe ham, beordret mig til at dræbe dig, ville jeg have skåret hovedet af dig.” Dette var begyndelsen på Huwayyisa omvendelse til islam.

Den anden [Huwayyisa] svarede: "Ved Gud, hvis Muhammad havde beordret dig til at dræbe mig, havde du så dræbt mig?" Han sagde: "Ja, ved Gud. Havde han beordret mig til at skære dit hoved af, ville jeg have gjort det." Han [Huwayyisa] udbrød: "Ved Gud, en religion, der kan få dig til dette, er storslået!" og han blev muslim.J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Al-Waqqidi, Kitab al-Maghazi. Her efter J. Wellhausen: Muhammed in Medina. Das ist Vakidi’s Kitab Almaghazi in Verkurzter Deutscher Wiedergabe, Berlin (1882) s.98; Ibn Ishaq: Sirat Rasul Allah, her efter A. Guillaume: The Life of Muhammad. Oxford [1955] 2009, afs. 553-554 (s.369)]

(1) Se tekst 24
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD