TEKST 26: Ibn Ishaq om slaget ved Uhud

Ibn Ishaq (ca. 704-767) var arabisk historiker og skrev en biografi (sira) om profeten Muhammed, Sirat Rasul Allah (”Guds sendebuds liv”). Dette værk er en central kilde til islams tidlige historie og Muhammeds liv. [Læs mere / udskriv som PDF] (1)

Den dag ved Uhud var en prøvelsens dag, en ulykkens og selvransagelsens dag, hvor Gud satte de troende på prøve og satte hyklerne under anklage - de, der bekendte sig til troen med deres tunge og skjulte vantro i deres hjerter, og en dag, hvor Gud hædrede dem med martyrium, som Han ville.J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Ibn Ishaq: Sirat Rasul Allah, her efter A. Guillaume: The Life of Muhammad. Oxford [1955] 2009, afs. 592 (s.391)]

(1) Slaget ved Uhud, se ligeledes hadith – Bukhari 4:52:61
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD