TEKST 34: Hadith om Muhammeds breve til naborigerne

Nedenstående uddrag fra hadith-fortællingerne om Muhammeds liv, virke og lære er hentet fra de to samlinger, der blev foretaget af Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (810-870) og Muslim ibn Hajjaj (821-875) – og kendt som ”De to troværdige” (al-sahihan). Ifølge flere Hadith-fortællinger skulle Muhammed år 628 e.Kr. have sendt breve til ikke-muslimske herskere uden for Arabien. Bl.a. den byzantinske kejser, Heraklios. Muhammeds fremgangsmåde skulle danne præcedens for påbegyndelse af krig mod ikke-muslimske naboriger. [Læs / udskriv som PDF]


[Sahih Muslim 19:4382:] Det er blevet fortalt med henvisning til Anas, at Allahs profet skrev til Chosroes (Persiens konge), Caesar (Roms kejser) (1), Negus (kongen af Abessinien) og enhver anden despot, idet han indbød dem til Allah, den ophøjede.

[Sahih Bukhari 4:52:191:] Fortalt af Abdullah bin Abbas: Allahs budbringer skrev til Cæsar og indbød ham til at omvende sig til islam. Og han sendte ham sit brev med Dihya Al-Kalbi som budbringer, og som Allahs budbringer beordrede at overlevere det til guvernøren i Busra, som ville sende det videre til Cæsar. [...] Abu Sufyan tilføjede: Cæsar spurgte så til brevet fra Allahs profet, og det blev oplæst og dets indhold var: I Allahs navn, den mest nådige, den mest barmhjertige. (Dette brev er) fra Muhammad, Allahs tjener, og Hans budbringer, til Heraklios, byzantinernes hersker. Fred være med dem, der følger den sande retledning. Nuvel, jeg indbyder dig til islam (dvs. at overgive sig til Allah). Omfavn islam og du vil leve i sikkerhed. Omfavn islam, og Allah vil skænke dig en dobbelt belønning. Men hvis du afviser denne opfordring til omvendelse til Islam, vil du være ansvarlig for at vildledning af bønderne (dvs. din nation). [Koranen, sura 3,64:] ”O I skriftbesiddere, kom hid og hør et ord, som vi må enes om: vi vil kun dyrke Allah og ikke stille nogen ved siden af Ham eller tage hverandre til herrer foruden Allah!” Men hvis de vægrer sig, så sig: ”Bevidn, at vi er gudhengivne!(2)

[Sahih Bukhari 4:52:187:] Fortalt af 'Abdullah bin Abbas: Allahs profet skrev et brev til kejseren og sagde: "Hvis du afviser islam, vil du være ansvarlig for bøndernes (dvs. dit folks) synder.

[Heraklios omvendte sig ikke til islam. Ifølge de muslimske fortællinger sendte Muhammed efterfølgende ekspeditioner mod de byzantinske besiddelser (se tekst 35), og drog i år 630 selv på krigstogt mod byzantinerne ved at angribe byen Tabuk. Se tekst 40]

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Sahih Bukhari: Her efter M. Muhsin Khans engelske oversættelse: The translation of the meanings of Sahih al-Bukhari, vol. I-IX. Gujranwala (1971-  ).  Sahih Muslim: Her efter Abdul Hamid Siddiquis engelske oversættelse. Begge kan findes online på hjemmesiden for Center for Muslim-Jewish Engagement (University of Southern California): http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/ ]

(1) Cæsar / Rom: Med Cæsar menes kejser - og med Rom menes Byzans/Konstantinopel
(2) Da. overs. F. Buhl: Quranen. Et Udvalg i kronologisk Rækkefølge (1921) s.79
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD