TEKST 37: Ibn Ishaq – Muhammed renser Mekka for afgudsbilleder

Ibn Ishaq (ca. 704-767) var arabisk historiker og skrev en biografi (sira) om profeten Muhammed, Sirat Rasul Allah (”Guds sendebuds liv”). Dette værk er en central kilde til islams tidlige historie og Muhammeds liv. [Læs / udskriv som PDF]

Ifølge det, som Muhammad b. Ja’far b. al-Zubayr […] fortalte mig, gik budbringeren efter at være ankommet til Mekka, og efter befolkningen var blevet rolig, hen til helligdommen [Ka’baen] og red syv gange på sin kamel rundt om den og røre den sorte sten med en stav, som han havde i hånden. Da han havde gjort dette, tilkaldte han ’Uthman b. Talha og tog nøglen til Ka’baen fra ham (1), og da døren blev åbnet for ham, gik han ind. Der fandt han en due lavet af træ. Han knuste den i sine hænder og kastede den væk. Så stillede han sig i døren til Ka’baen, mens mændene i moskeen samledes om ham. [...] Budbringeren drog ind i Mekka på dagen for erobringen og den [Ka’baen] indeholdt da 360 afgudsbilleder, som Iblis (2) havde afstivet med bly. Budbringeren stod ved siden af dem med en stok i hånden og sagde: ”Sandheden er kommet, og bedraget gik bort, sandelig bedraget er forgængeligt.” (3) Så pegede han på dem [afgudsbillederne] med sin stok, og de faldt om på ryggen en efter en.

Da budbringeren bad middagsbønnen på dagen for erobringen, beordrede han, at alle de afgudsbilleder, som var rundt om Ka’baen, skulle indsamles, fortæres af ild og knuses. [...]

Så sendte budbringeren Khalid ud til al–’Uzza, som var i Nakhla (4). Det var en helligdom, som stammerne Quraysh, Kinana og alle fra Mudar plejede at ære. Dens vogtere og bestyrere var B. Shayban af B. Sulaym, B. Hashims allierede. Da vogteren fra Sulyam hørte om Khalids komme, hængte han sit sværd på hende [al–’Uzza] og besteg bjerget, hvor hun stod, og sagde:

O ’Uzza, foretag et udslettende angreb på Khalid,
Kast dit slør bort og fæstn dit sværd.
O ’Uzza, hvis du ikke dræber denne mand, Khalid
Så bær en hurtig straf eller bliv kristen (5)

Da Khalid ankom, ødelagde han hende og vendte tilbage til budbringeren.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Ibn Ishaq: Sirat Rasul Allah, her efter A. Guillaume: The Life of Muhammad. Oxford [1955] 2009, afs. 820-821, 839-840 (s.552, 565)]

(1) Den mekkanske Quraysh-stamme, som Muhammed havde bekæmpet, havde indtil da haft Ka’baen i sin varetægt.
(2) Iblis: Satan
(3) Sura 17,81
(4) Al-’Uzza var én af mekkanernes mest populære gudinder, og blev især æret af Quraysh-stammen. Hun skulle efter sigende holde til i Nakhla nær Mekka i tre akacietræer.
(5) Bliv kristen: ’tanassari’. A. Guillaumes note (s. 565): ”Tanassari betyder i virkeligheden ’bliv muslim’, fordi den talende på dette tidspunkt ikke så nogen forskel på de to religioner.”
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD