TEKST 38: Koranen om de nyomvendte efter Mekkas erobring

Koranen er opdelt i 114 kapitler (suraer), der atter er opdelt i vers (’aya’, plur. ’ayat’). Nedenstående sura-vers dateres efter T. Nöldekes kronologi til den sene Medina-periode. [Læs / udskriv som PDF]

Sura 110 – 1. Nu da Allahs hjælp og sejren er kommet (1), 2. og du ser menneskene skarevis gå ind i Allahs religion, 3. så pris din Herres lov og bed om tilgivelse; thi Han vender sig ikke bort!

Sura 49 – 14. Beduinerne siger: ”Vi tror!” Sig: ”I tror ikke! Nej, sig: ’Vi har antaget Islam!’ Troen er endnu ikke trængt ind i jeres hjerter; men når I adlyder Allah og Hans sendebud, vil Han ikke forholde jer nogen af jeres (gode) gerninger.” Thi Allah er tilgivende og barmhjertig! 15. De troende er de, der har til­egnet sig troen på Allah og derpå ikke er faldne i tvivl, som kæmper med liv og gods for Allahs sag; de er de sand­færdige.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Da overs. F. Buhl: Quranen. Et Udvalg i kronologisk Rækkefølge (1921) s.100f]

(1) Er angiveligt givet i forbindelse med Muhammeds erobring af Mekka og indtoget i byen.
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD