TEKST 4: Koranen – den tidlige opfattelse af jøder og kristne

Koranen er opdelt i 114 kapitler (suraer), der atter er opdelt i vers (’aya’, plur. ’ayat’). Nedenstående suraer dateres til den tidligste mekkanske periode (ca. 609-613) efter T. Nöldekes kronologi. [Læs / udskriv som PDF]

Sura 96 - 1. Fremsig i din Herres navn, som skabte, 2. skabte mennesket af klæbrig væske, 3. fremsig, din Herre er jo den høj­sindede, 4. som lærte ved skriverørets hjælp (1), 5. lærte menne­sket, hvad ej det vidste.


Sura 29
- 46. Tvist ikke med Bogens folk (2), undtagen på den mest retfærdige måde, bortset fra dem, der handler uret, og sig: "Vi tror på, hvad der er blevet sendt ned til os, og hvad der er blevet sendt ned til jer, vor Gud og jeres Gud er én, og til Ham, har vi overgivet os”. 47. På denne måde har Vi nedsendt Bogen til dig. De, til hvem Vi har givet Bogen, tror på det; og nogle af disse (3) tror på det, og ingen benægter Vores tegn, undtagen de vantro.


Sura 10
- 94. Så hvis du er i tvivl om det, Vi har sendt ned til dig, så spørg dem, der reciterede Bogen før dig. Sandheden er kommet til dig fra din Herre, så vær ikke en af tvivlerne.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Da. overs. F. Buhl: Quranen. Et Udvalg i kronologisk Rækkefølge (1921) s.3. Sura 29,46-47 og 10,94 efter Arthur J. Arberry: The Koran Interpreted (1955)]

(1) Ved skriverørets hjælp: hentydning til jødernes og de kristnes skrifter, der belærte menneskeheden.
(2) Bogens folk: eller Skriftens folk – jøder og kristne.
(3) Nogle af disse: dvs. andre - indbyggerne i Mekka

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD