TEKST 40: Hadith: Angrebet på Tabuk

Nedenstående uddrag fra hadith-fortællingerne om Muhammeds liv, virke og lære er hentet fra de to samlinger, der blev foretaget af Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (810-870) og Muslim ibn Hajjaj (821-875) – og kendt som ”De to troværdige” (al-sahihan). [Læs / udskriv som PDF]

[Sahih Muslim 37:6670:] Ibn Shihab fortalte, at Allahs Sendebud (fred være med ham) foretog en ekspedition mod Tabuk, og han (den Hellige profet) havde i sit sind tanken om at true de kristne i Arabien, i Syrien og i Rom (1).

[Shaih Bukhari 4:52:175:] Umar sagde, at Um Haram fortalte os […]: Profeten sagde: Den første hær af mine tilhængere, der invaderer Cæsars by (2), vil blive tilgivet deres synder.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Sahih Bukhari: Her efter M. Muhsin Khans engelske oversættelse: The translation of the meanings of Sahih al-Bukhari, vol. I-IX. Gujranwala (1971-  ).  Sahih Muslim: Her efter Abdul Hamid Siddiquis engelske oversættelse. Begge kan findes online på hjemmesiden for Center for Muslim-Jewish Engagement (University of Southern California): http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/ ]

(1) Rom: her skal forstås Konstantinopel, hovedstaden i det Østromerske (byzantinske) rige. Se ligeledes tekst 34
(2) Cæsars by: Konstantinopel
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD