TEKST 41: Ibn Ishaq om ødelæggelsen af Oppositionsmoskéen

Ibn Ishaq (ca. 704-767) var arabisk historiker og skrev en biografi (sira) om profeten Muhammed, Sirat Rasul Allah (”Guds sendebuds liv”). Dette værk er en central kilde til islams tidlige historie og Muhammeds liv. [Læs / udskriv som PDF]

Budbringeren drog videre, indtil han gjorde holdt ved Dhu Awan, en by en dagstimes rejse fra Medina. Ejerne af oppositionsmoskeen var kommet til budbringeren, da han forberedte Tabuk-togtet, og havde sagt: ”Vi har bygget en moské for de syge og trængende og til nætter med dårligt vejr, og vi vil gerne have dig til at komme til os og bede for os dér.” Han sagde, at han var på nippet til at rejse, og var optaget, eller noget i den retning, og at når han kom tilbage, om Gud ville, ville han komme til dem og bede for dem i den [moskéen].

Da han gjorde ophold i Dhu Awan kom nyheden om moskeen til ham (1),og han tilkaldte Malik b. al-Dukhshum, bror til B. Salim b. ’Auf, og Ma'n b. ’Adiy (eller hans bror ’Asim) bror til B. al-’Ajlan, og bad dem om at gå til disse onde mænds moské og ødelægge og brænde den. De gik hurtigt til B. Salim b. ’Auf, der var af Maliks klan, og Malik sagde til Ma'n: ”Vent på mig, indtil jeg kan bringe ild fra mine folk.” Så gik han ind og tog en palmegren og antændte den, og derefter løb to af dem ind i moskeen, hvor dets folk var, og brændte og ødelagde den, og folk løb væk fra den.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Ibn Ishaq: Sirat Rasul Allah, her efter A. Guillaume: The Life of Muhammad. Oxford [1955] 2009, afs. 906 (s.609)]

(1) Som åbenbaring, må forstås.
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD