TEKST 43: Koranen om beduinerne

Koranen er opdelt i 114 kapitler (suraer), der atter er opdelt i vers (’aya’, plur. ’ayat’). Nedenstående sura-vers dateres efter T. Nöldekes kronologi til den sene Medina-periode. [Læs / udskriv som PDF]

Sura 9 - 97. Beduinerne er mere stædige i vantro og hykleri og ønsker ikke at kende bestemmelserne for, hvad Gud har sendt ned til Sin budbringer; og Gud er alvidende og vis. 98. Nogle af beduinerne opfatter det, de skal yde som en bøde (1), og håber, at lykken vender sig imod jer. Mod dem skal det onde vende sig, Gud hører alt og er alvidende. 99. Og nogle af beduinerne tror på Gud og den yderste dag, og opfatter det, de skal yde som ofre, der bringer dem nærmere Gud og budbringerens bønner. Sandelig – dette er et offer for dem, og Gud vil lukke dem ind under i Sin nåde. Gud er tilgivende og medfølende.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Efter Arthur J. Arberry: The Koran Interpreted (1955)]

(1) Der sigtes her til en utilfredshed blandt de arabiske beduiner mht. de afgifter, de var blevet pålagt at betale til det muslimske samfund og i almisse, efter de var blevet underlagt Muhammeds magt.
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD