TEKST 5: Ibn Ishaq: Muhammeds situation efter Abu Talibs død

Ibn Ishaq (ca. 704-767) var arabisk historiker og skrev en biografi (sira) om profeten Muhammed, Sirat Rasul Allah (”Guds sendebuds liv”). Dette værk er en central kilde til islams tidlige historie og Muhammeds liv. [Læs / udskriv som PDF]

Khadija og Abu Talib døde det samme år [619], og med Khadijas død fulgte problemerne hurtigt efter hinanden, for hun havde været en trofast støtte for ham i islam, og han plejede at fortælle hende om sine problemer. Med Abu Talibs død tabte han en styrke og støtte i sit personlige liv og et forsvar og beskyttelse mod sin egen stamme. Abu Talib døde omkring tre år, før han [Muhammed] udvandrede til Medina, og det var da, at Quraysh begyndte at behandle ham på en så fornærmende måde, som de i hans onkels levetid ikke ville have vovet. En ung lømmel kastede endda støv på hans hoved. (1)

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Ibn Ishaq: Sirat Rasul Allah, her efter A. Guillaume: The Life of Muhammad. Oxford [1955] 2009, afs. 277 (s.191)]

(1) Ibn Ishaq beretter om andre ydmygelser. F.eks. kastede ’Uqba bin Abu Myat dyreindvolde på Muhammed, mens han forsøgte at bede. Om Muhammeds senere hævn, se tekst 18.
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD