TEKST 57: Michael Syrus om muslimernes hærgen i Syrien og Palæstina

Michael Syrus (d. 1199) var en syrisk historieskriver, der bl.a. skrev en verdenshistorie omhandlende tiden fra verdens skabelse til sin egen samtid. Til udarbejdelsen af sin verdenshistorie benyttede Michael Syrus en lang række kilder, som vi nu kun kender gennem hans værk. [Læs / udskriv som PDF]


Taiyaye [arabere] blev rige, voksede i styrke og løb de lande over ende, som de tog fra romerne [byzantinerne] og som blev overgivet til plyndring. […] ‘Umar [ibn al-Khattab] sendte Khalid [b. Walid] med en hær til området ved Aleppo og Antiokia. Der dræbte de et stort antal mennesker. Ingen undslap dem. Hvad der end siges om de onder, som Syrien gennemgik, kan de ikke opregnes grundet deres mangfoldighed; for taiyaye [araberne] var Guds vredes svøbe. […] På det tidspunkt ødelagde taiyaye [araberne] Cæsarea (1) i Palæstina.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Her efter J.-B. Chabot (overs.): Chronique de Michel de Syrien, vol. 2, Paris (1901) s.418, 421, 430f.

(1) Cæsarea: by i Palæstina
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD