TEKST 58: Bar Hebraeus om ‘Umars undertvingelse af Syrien og plyndringen af Cæsarea, Ukhita, Armenien og Kappadokien i 640'erne

Gregor Bar Hebraeus var syrisk kristen teolog og historieskriver fra det 13. århundrede. Han skrev bl.a. en verdenskrønike på syrisk fra Skabelsen til sin egen tid, hvori han benytter sig af ældre og nu tabte krøniker som forlæg, bl.a. Theophilus af Edessa (700-tallet). [Læs / udskriv som PDF]


Og derfra passerede ‘Umar gennem Syriens byer, og han undertvang dem alle. Og han krydsede Eufrat mod øst, og borgerne i Edessa gik ud til ham, og fik et ord [tilsagn] angående deres by. Tella og Dara (1), som han ikke belejrede, indtog han med storm, og han dræbte romerne (2), der var heri. Og i arabernes nittende år [640] befalede ‘Umar, at alle landene under hans herredømme skulle takseres med henblik på kopskat. […]

På dette tidspunkt kom Muawiyah (3), leder af arabernes hærskare, og belejrede Cæsarea i Palæstina, og han indesluttede byen ad søvejen og over land. Og fra begyndelsen af ​​den første Kanon [december] til Iyar [maj], angreb han byen voldsomt. Og selvom tooghalvfjerds krigsmaskiner kastede sten mod dens mur, blev der ikke brudt hul i den. Så araberne gravede et hul [under eller i muren] og [nogle af dem] trængte ind og andre besteg muren ved hjælp af stiger. Og araberne forblev tre dage på muren og var ude af stand til at gå ned i byen. Da araberne blev herrer [i byen], undslap 7000 romere, som bevogtede byen, i både. Og Muawiyah bemægtigede sig de rigdomme, der var i den, og han underlagde dens indbyggere tributbetaling. Derfra drog araberne til Kilikien (4). Og de kom pludselig over Ukhita og gjorde sig til herre over dens byporte. Og de indsamlede byens rigdomme, og de torturerede adelen, for at de skulle vise [dem] alle de ejendele, der var skjult, og de bortførte alle mennesker, mænd og kvinder og børn, til slaveri. Og de besudlede kirkerne på ondskabsfuld vis. [...]

Og over den ene [hær] gjorde han [Muawiyah] Habib, en syrer og en ond mand, til hærfører og sendte ham til Armenien i vinteren [år 647]. Og han drog dertil, og araberne bortførte folk til fangenskab, og de dræbte de mænd, som de stødte på og brændte landsbyerne og vendte [derefter] tilbage. Og den anden hær, som var med Muawiyah, drog til Cæsareas land i Kappadokien (5). Og da araberne havde krydset bjergpassene og fandt de velstående landsbyer, plyndrede de dem, og de slog deres telte op tæt ved Cæsarea og kæmpede i ti dage, men kunne var ikke få bugt med byens styrke. Så ødelagde de hele distriktet, og efterlod det som et hærget og øde sted, og vendte tilbage.

 

J. M. Rosenløv: Kalifatet – Dets ekspansion og det muslimske herredømme i Palæstina og Syrien (2014)

Fra Bar Hebraeus’ krønike (Chronicon Syriacum) afs. 103-104. Her efter E. A. W. Budge (overs.): The Chronography of Bar Hebraeus. Oxford 1932, vol. 1, s.96-97.

(1) Edessa… Tella og Dara: byer i det nordlige Syrien
(2) Romerne (rhomaye), dvs. byzantinere
(3) Muawiyah (602-680), Muhammeds svoger og sekretær. Hærfører under kalifferne Abu Bakr og ‘Umar I. Senere selv kalif, 661-680
(4) Kilikien: Område i det sydlige Anatolien
(5) Udover byen Cæsarea i Palæstina, var der ligeledes en by ved samme navn i Kappadokien (det centrale Anatolien)
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD