TEKST 65: Ghazi ibn al-Wasiti om ‘Umars antikristne forordninger i Syrien-Palæstina

Skriveren Ghazi ibn al-Wasiti (13. årh.) skrev en afhandling (Al-Radd ’ala ahl al-dhimma) mod ansættelsen af dhimmier i statsadministrationen, hvori han bl.a. oplister argumenter fra den muslimske tradition og historie. Al-Wastis antipati mod jøder og kristne kunne skyldes, at netop disse udgjorde Al-Wastis konkurrenter inden for statsadministrationen.[Læs / udskriv som PDF]


Derpå pålagde ‘Umar de rige en skat på 48 dirhems; dem med en middelstor formue 24 dirhems, og de fattige 12 dirhems. Han gav også ordre til, at de kristne ikke måtte bygge nye kirker eller rejse kors, hvor der boede muslimer, og at de ikke måtte ringe med deres kirkeklokker, undtagen i det indre af deres kirker, [idet han sagde:] ”Vi bør have beføjelse til at opdele deres boliger, så muslimerne kan dele disse med dem.” [Han tilføjede:] "Jeg stoler ikke på jer; jeg inddrager den sydlige del af jorden omkring deres kirker til steder for muhamedanske moskeer, så de er beliggende lige midt i de forskellige byer.”

Det blev endvidere besluttet, at de ikke måtte drive [transportere] svin blandt muslimerne, at de skulle underholde alle gæster, der måtte komme til dem i tre dage og tre nætter, at de skulle bære [befordre] dem, der kom til fods fra den ene landsby til den anden; at de skulle give disse gode råd og ikke mishandle dem, og at de ikke skulle vise hensyn til en fjende (1). Han sagde videre: "Vi finder det lovligt at udgyde deres blod og tage deres børn og deres hustruer i fangenskab. På den måde sluttes en overenskomst og en aftale med Allah, og muslimerne sikres ordentlig beskyttelse.”

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Engelsk oversættelse af Al-Wasitis traktat: R. Gottheil: “An Answer to the Dhimmis”, Journal of the American Oriental Society, 41 (1921), s.420f. Her efter B. Yeor (1985): The Ddhimmi. Jews and Christians under Islam. Cranbury 1985, s.181f.

(1) Ghazi ibn al-Wasiti må her sigte til en fjende af muslimerne, muligvis byzantinerne.
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD