TEKST 69: Pseudo-Dionysios om Abd al-Maliks beskatning af kristne

Pseudo-Dionysios eller Dionysios af Tel Mahre (818-845) var patriark i den syriske kirke og bl.a. forfatter et historisk værk, Annales, omhandlende perioden fra 500- til 800-tallet. [Læs / udskriv som PDF]


[År 691-692] gennemførte Abd al-Malik (1) ta'dil, det vil sige beskatning af syrerne. Han udstedte en streng bestemmelse for hvert enkelt individ om at drage til sit hjemland, sin landsby, hvor han skulle lade sit navn, sin fars navn, sine vinmarker, oliventræer, ejendom, børn og alle ting, han ejede, registrere. Dette var oprindelsen til kopskatten; det var ophavet til ​​alle de onder, der spredtes ud over de kristne. Faktisk modtog tidligere konger tributbetaling fra jorden, men ikke fra mænd. Fra den tid pålagde Hagars børn (2) Arams sønner [aramæerne / syrerne] ægyptisk trældom. Men til vores ulykke, fordi vi har syndet, fik slaverne (3) herredømme over os. Det var den første folketælling araberne foretog.J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Chronique de Denys de Tell Mahré [pseudo-Dionysius], 10. Trans. J.-B. Chabot, Paris 1895. Her efter B. Yeor: The Decline of Eastern Christianity under Islam. From Jihad to Dhimmitude. Cranbury 1996, s.77.

(1) Abd al-Malik: kalif 685-705
(2) Hagars børn: dvs. araberne. Hentydning til slavinden Hagar, der med Abraham fik Ismael, der blev stamfader til ismaelitterne, dvs. araberne.
(3) Slaverne: slavinden Hagars efterkommere – araberne (jf. note 2)
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD