TEKST 72: Henrettelsen af Peter af Capitolias

I et middelalderligt byzantinsk en oplistning af helgener ud fra deres mærkedage (et såkaldt synaxarion) findes en beretning om Peter af Capitolias, der angiveligt led martyrdøden i år 715. Peter af Capitolias er dog muligvis den samme person som enten Peter af Damaskus eller Peter af Maiouma – begges martyrdød henlægger den byzantinske historieskriver Theophanes til året 742 (se tekst 82). Historien om Peter af Capitolias kendes dog ligeledes i en længere version, der tilskrives Johannes af Damaskus. Heri hævdes det, at Peter blev henrettet på ordre af kaliffen Walid d. 1 (705-715). [Læs / udskriv som PDF]

[4. Oktober:] På denne dag [udspillede sig] den hellige og fromme Peter af Capitolias’ (1) lidelseshistorie. Han var født og opvokset i denne by, meget vis og overlegen i forhold til mange på en god måde. Efter at have indgået ægteskab og avlet tre børn, gik han ind i klosterlivet. Efter at have modtaget den store ære [at blive ordineret til] præst af den, der indtog [bispe]sædet i Bostra (2), blev han foran af hagarenernes (3) folkeleder bagtalt som en kristen forkynder. Han blev bragt til damascenernes by (4). Da først hans tunge pga. kærligheden til Kristus blev skåret ud, skreg han desto mere klart og gennemtrængende, hvorefter hans højre hånd blev fjernet og han blev korsfæstet. Så blev hans hoved skåret af, og hans knogler blev ødelagt af ild og [asken] smidt i floden.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Synaxary CP, 106 (4. oktober, no. 5). Her efter R. G. Hoyland: Seeing Islam as Others Saw It, 1997, s. 354f.

(1) Capitolias (eller Beit Ras) var en by i det judæisk-syriske område. I dag det nord-vestlige Jordan.
(2) Bostra: by i Syrien syd for Damaskus
(3) Hagarenerne: araberne
(4) Dvs. Damaskus
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD