TEKST 73: Theophanes om arabernes udslettelse af Tyana, 709/710

Theophanes med tilnavnet "Bekenderen" (ca. 758-818) var byzantinsk historieskriver, der forfattede en romersk-byzantinsk krønike omhandlende tiden fra 284 til 813. [Læs / udskriv som PDF]


I dette år [709/710] angreb Maslamah (1) og Abbas (2) Tyana (3), fordi de var rasende over Maiuomas hærs skæbne. Den var blevet slagtet af Marianos (4). De belejrede Tyana og overvintrede der. Kejseren sendte to generaler - Theodore Karteroukas og Theophylaktos Salibas - imod dem med en hær (og nogle bondesoldater til at hjælpe) for at drive dem væk. Men de to generaler skændtes med hinanden og drog mod araberne på en uordnet måde og blev udslettede. Mange tusinder blev tilintetgjort, og mange taget til fange. Araberne kunne, da de først havde bemægtiget sig hærens oppakning og fødevareforsyninger, belejre Tyana indtil de indtog den. De havde manglet fødevarer og havde haft til hensigt at trække sig tilbage.

Da de så slaget, blev ​​indbyggerne i Tyana fortvivlede. De fik et løfte om, at de ikke ville blive skadet og gik ud til araberne. De forlod deres by, som herefter har været en ødemark indtil den dag i dag. Araberne overholdt ikke traktaten, men forviste dem til ørkenen. De gjorde også mange af dem til slaver.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Uddrag af Theophanes’ krønike, afs. 377. Her efter H. Turtledove (overs.): The Chronicle of Theophanes. Philadelphia 1982, s.74.

(1) Maslamah ibn Abd al-Malik: arabisk prins af Ummayyad-dynatsiet og fremtrædende general i det 8. årh.
(2) Abbas (Abas) b. al-Walid: arabisk general. Søn af kaliffen Walid I og Maslamahs nevø.
(3) Tyana: vigtig by i Kappadokien (sydlige Tyrkiet). Andre daterer belejringen af Tyana til 708.
(4) En muslimsk hær under ledelse af Maiouma havde lidt nederlag til byzantinerne ledet af Marianos. I begyndelsen af 700-tallet udsattes de byzantinske grænser for konstante angreb.
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD