TEKST 76: Bar Hebraeus om ‘Umar d.2.s forfølgelse af kristne, 718

Gregor Bar Hebraeus var syrisk kristen teolog og historieskriver fra det 13. århundrede. Han skrev bl.a. en verdenskrønike på syrisk fra Skabelsen til sin egen tid, hvori han benytter sig af ældre og nu tabte krøniker som forlæg, bl.a. Theophilus af Edessa (8. årh.). [Læs / udskriv som PDF]


Så sendte ‘Umar (1) tyve tusind ryttere til dem [hans tropper, der havde angrebet Konstantinopel], og han gav hver mand ti dinarer, der skal anvendes som kostpenge. Og grundet den skam, som kom over araberne på grund af deres tilbagetrækning fra Konstantinopel (2), skød et stort had mod de kristne op i ’Umars hjerte, og han ramte dem hårdt. Og han standsede [ringningen med] deres klokker [i kirkerne], og de måtte ikke opløfte deres stemmer i bøn, og de måtte ikke bære tøj [som på nogen måde lignede] soldaternes, og måtte ikke bruge sadler, når de red. Og i grækernes år 1034 [år 723], i måneden Shebat [februar], døde ‘Umar.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Fra Bar Hebraeus’ krønike (Chronicon Syriacum) afs. 117f. Her efter E. A. W. Budge (overs.): The Chronography of Bar Hebraeus. Oxford 1932, vol. 1, s.108f.

(1) ‘Umar d.2., kalif 717-720
(2) Der hentydes her til muslimernes mislykkedes belejring af Konstantinopel i 717
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD