TEKST 78: Michael Syrus om undertrykkelsen af kristne under ‘Umar d.2. (717-720)

Michael Syrus (d. 1199) var en syrisk historieskriver, der bl.a. skrev en verdenshistorie omhandlende tiden fra verdens skabelse til sin egen samtid. Til udarbejdelsen af sin verdenshistorie benyttede Michael Syrus en lang række kilder, som vi nu kun kender gennem hans værk. [Læs / udskriv som PDF]


Om ‘Umar, konge af taiyayê [araberne], som med iver lod hadet imod de kristne vokse, og om hans pludselige død. […]

Så snart ‘Umar (1) begyndte at regere over tayaiyê [araberne], gav han sig til at mishandle de kristne; og det af to grunde: For det første fordi han ville befæste muslimernes love; for det andet på grund af Konstantinopel, som tayaiyê [araberne] ikke havde kunnet bemægtige sig, og foran hvilken et stort antal af dem var gået til grunde (2). Han blev i hvert fald fyldt med iver og viste sig i stor modsætning til de kristne. […] Han påbød at undertrykke de kristne på enhver måde for at tvinge dem til at blive muslimer. Han bestemte, at enhver kristen, som konverterede, ikke skulle betale kopskat, og flere faldt fra troen. Han fastsatte også, at de kristne ikke ville blive godtaget til at vidne imod muslimerne; at de kristne ikke ville blive indsat i et højt embede; at de ikke ville kunne opløfte stemmen i bøn, ej heller slå på semantron (3), ej heller iføre sig qabiya (4), ej heller ride med en saddel. Hvis en af tayaiyê-folket [araber] havde slået en kristen ihjel, skulle han ikke dræbes for den andens skyld, men kun betale en erstatning på 5000 zouzê. Han forbød og afskaffede opkrævning af afgift på beboelser, arv og dele af skat på jord, som man opkrævede til fordel for kirker, klostre og fattige. Han forbød tayaiyê at drikke vin og ugæret vin.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Chronique de Michel de Syrien, fransk oversættelse ved J.-B. Chabot, vol. 2 (Paris, 1901), s.488-489.

(1) ‘Umar d. 2, kalif 717-720
(2) Der hentydes her til muslimernes mislykkedes belejring af Konstantinopel i 717
(3) semantron: form for klokkespil, bl.a. brugt i klostre til at kalde munke til bøn.
(4) qabiya: overfrakke med lange ærmer
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD