TEKST 79: Arculf om moskéen på Tempelbjerget i Jerusalem ca. 670

Den frankiske munk Arculf besøgte ca. 670 Jerusalem. Ved sin hjemkomst fortalte han en irsk munk ved navn Adamnan om Jerusalems seværdigheder  og byens omgivelser. Resultatet blev en form for rejsefører (”Om de hellige steder”). Om Tempelbjerget, hvor det gamle jødiske tempel stod, fortælles det [Læs /udskriv som PDF]:


Men på dette navnkundige sted, hvor Templet (1) engang var blevet så pragtfuldt konstrueret, placeret i nærheden af muren fra øst, besøger saracenerne nu et firkantet bedehus, der er primitivt bygget, opført ved at opstille brædder og store bjælker oven på nogle af resterne af ruinerne (2). Dette hus siges at kunne rumme tretusinde mennesker på én gang.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Pilgrimage of Arculfus in the Holy Land
, London 1895, s.1-15 (eng. overs. J. R. Macpherson). Her efter B. E. Whalen: Pilgrimage in the Middle Ages. A Reader. Toronto 2011, s.110

(1) Templet: Det gamle jødiske tempel, der ifølge Det Gamle Testamente oprindeligt blev opført af kong Salomon. Templet blev ødelagt og genopbygget flere gange. Romerne ødelagde templet i år 70 e.Kr.
(2) Der hentydes her til det bedehus, Al-Aqsa-moskéen, som ‘Umar lod opføre efter indtagelsen af Jerusalem i 638. Moskéen blev senere (709-715) blev kraftigt udbygget af kaliffen al-Walid
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD