TEKST 86: Theophanes om beskatning og forsøg på afvisning af kristne i offentlige hverv, 757/758 og 759 /760

Theophanes med tilnavnet "Bekenderen" (ca. 758-818) var byzantinsk historieskriver, der forfattede en romersk-byzantinsk krønike omhandlende tiden fra 284 til 813. [Læs / udskriv som PDF]


I dette år [757/758] forøgede Abd Allah (1) afgifterne, der pålagdes de kristne, så alle munke, eneboer-munke, og søjlehelgener (2), der behager Gud, skulle betale skat. Han forseglede også kirkernes skatkamre og hentede hebræere for at sælge dem. De blev købt af frigivne. […]

På grund af misundelse over for de kristne hindrede araberne dem i dette år [759/760] for en kort tid i at blive offentlige skrivere. Men de måtte atter gøre brug af de kristne til disse ting på grund af deres [arabernes] egen manglende evne til at optegne afgørelser.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Uddrag af Theophanes’ krønike, afs. 430-431. Her efter H. Turtledove (overs.): The Chronicle of Theophanes. Philadelphia 1982, s.119f.

(1) Abd Allah: Det navn Theophanes anvender om Al-Mansur, der var kalif 754-775
(2) Søjlehelgener: stylitter, asketiske munke og prædikanter, der levede / stod på søjler, hvorfra de prædikede
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD