TEKST 9: Koranen – en garanti til jøder og kristne

Koranen er opdelt i 114 kapitler (suraer), der atter er opdelt i vers (’aya’, plur. ’ayat’). Nedenstående sura-vers dateres til den tidligste periode i Medina (ca. 622) efter T. Nöldekes kronologi. [Læs / udskriv som PDF]

Sura 2 - 62. Visselig, de, der tror, og jøderne og de kristne og sabierne (1), hver den, der tror på Allah og den yderste dag og handler fromt, for dem er der løn hos deres Herre, og de har ingen grund til frygt og vil ikke komme til at sørge. […]

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Da. overs. F. Buhl:  Quranen. Et Udvalg i kronologisk Rækkefølge (1921), s.57]

(1) Jøder, kristne og sabier sidestilles her med de troende, fordi de alle efter Muhammeds daværende opfattelse besad den sande åbenbaring i deres hellige skrifter. Sabierne (eller sabæerne): forskellige jødisk-gnostiske døbersekter samt den muslimske betegnelse for mandæerne.
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD