TEKST 90: Bar Hebraeus og Michael Syrus om tvangsomvendelser af den kristne Tanukayê-stamme

Gregor Bar Hebraeus var syrisk kristen teolog og historieskriver fra det 13. århundrede. Han skrev bl.a. en verdenskrønike på syrisk fra Skabelsen til sin egen tid, hvori han benytter sig af ældre og nu tabte krøniker som forlæg, bl.a. Theophilus af Edessa (8. årh.). Michael Syrus (d. 1199) var en syrisk historieskriver, der bl.a. skrev en verdenshistorie omhandlende tiden fra verdens skabelse til sin egen samtid. Til udarbejdelsen af sin verdenshistorie benyttede Michael Syrus en lang række kilder, som vi nu kun kender gennem hans værk. [Læs / udskriv som PDF]


[Bar Hebraeus:] Og i grækernes år 1090 [år 779] kom Mahdi (1) til Aleppo (2), og Tanukayê (3), der boede i telte rundt omkring Aleppo gik ud for at møde ham, og de red arabiske heste og de var pyntet med ornamenter. Så blev det sagt til ham, "alle disse er kristne". Og han kogte med vrede og tvang dem til at blive muslimer, og ca. 5000 mænd blev muslimer, men kvinderne blev skånet [herfor]. Og blandt dem vidnede (4) en vis ærværdig mand, og hans navn var Lait.

[Michael Syrus:] I år 1090 [dvs. 781] drog Mahdi til Aleppo, og Tanoukayê-stammen kom ud for at møde ham. De boede i telte i omegnen af ​​Aleppo. Han så, at de red på arabiske heste og var rigt klædt. Da nogen sagde til ham: "Alle disse mennesker er kristne”, blev han optændt af raseri og beordrede dem til at blive muslimer. Han tvang dem til at gøre dette ved tortur og mændene omvendte sig i et antal af 5000; kvinderne blev skånet, og til den dag i dag findes de i kirkerne i Vesten [Syrien]. En ærværdig mand blandt dem, som blev kaldt Leith, led martyrdøden.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Fra Bar Hebraeus’ krønike (Chronicon Syriacum) afs. 127f. Her efter E. A. W. Budge (overs.): The Chronography of Bar Hebraeus. Oxford 1932, vol. 1, s.127f. Chronique de Michel de Syrien, fransk oversættelse ved J.-B. Chabot, vol. 3, Paris (1905) s.1.

(1) Mahdi: kalif 775-785
(2) Aleppo: by i det nordlige Syrien
(3) Tanukayê: arabisk stamme
(4) Vidnede: dvs. som martyr
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD