TEKST 98: Michael Syrus om plyndring af kristne i begyndelsen af 800-tallet

Michael Syrus (d. 1199) var en syrisk historieskriver, der bl.a. skrev en verdenshistorie omhandlende tiden fra verdens skabelse til sin egen samtid. Til udarbejdelsen af sin verdenshistorie benyttede Michael Syrus en lang række kilder, som vi nu kun kender gennem hans værk. Efter kaliffen Harun al-Rashids død i 809 udbrød der stridigheder mellem hans sønner al-Amin og al-Ma’mun. Oprør og anarki førte til omfattende plyndringer i Palæstina og Syrien, udført af skiftende muslimske krigsherrer og arabiske stammeledere. Om dette skriver Michael Syrus [Læs / udskriv som PDF]:


De massakrerede og plyndrede nådesløst, krænkede gifte kvinder, jomfruer og børn. De tog rigdommen fra disse lande og kom til Harran og Edessa (1), de brændte landsbyer, kirker og klostre. […]

[I Edessa undslap de kristne ved at betale en stor løsesum. De arabiske oprøre hærgede Mesopotamien, Syrien og Palæstina.]

Oprørere og røverledere viste sig nu over hele Vesten [Syrien], i Ægypten og i Afrika. De kristnes ejendele blev taget af Yamanaye-, Aqulaye-, Gannawaye- og Sulaymansye-stammerne, der bragte ødelæggelse over de ​​kristne overalt. […]

[Kaliffen sendte sin hær under kommando af Abdallah b. Tahrir (2) for at undertvinge oprørerne. Abdallah belejrede oprørslederen Nasr i byen Kaisum]

[Abdallah b. Tahrir] tvang beboerne til at indsamle majs og halm der var nødvendigt for hans hær, mens han belejrede Kaisum. Hele Jazira [Mesopotamien] og Vesten [Syrien] var underlagt en sådan undertrykkelse, at de bad om døden. De blev så hårdt presset, at de høstede hvede, byg og andre kornsorter før tid, tærskede det og leverede det [til Abdallah]. [Oprørslederen] Nasr drog frem og tilbage og massakrerede høstarbejderne og brændte alt, hvad der var [for at forhindre, at kaliffens hær fik forsyninger]. […] Der foregik en hård undertrykkelse i hele landet, fordi indbyggerne (3) blev tvunget til at bringe forsyninger til lejren og overalt var det en tid præget af hungersnød og mangel på alt.J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

Chronique de Michel de Syrien, fransk oversættelse af J.-B. Chabot, Paris vol. 3 (1905) s.22f., 52. Her efter B. Yeor: The Decline of Eastern Christianity under Islam. From Jihad to Dhimmitude. Cranbury 1996, s.116f.

(1) Harran og Edessa: byer i det nordlige Syrien
(2) Abdullah b. Tahir, senere guvernør over Mesopotamien og Persien (828-845)
(3) Dvs. de kristne
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD