Europæisk middelalder

MIDDELALDERENS SAMFUND OG KULTUR

TEMAER

Den tidlige middelalder og Frankerriget

Middelalderens samfund

Kirken og pavemagten

Lærdom og innovation

Højmiddelalderens kunst og arkitektur

Pesten

 


 

DEN TIDLIGE MIDDELALDER OG FRANKERRIGET

 

FOLKEVANDRINGSTIDEN

FOLKEVANDRINGERNE
Under forberedelse
 
TIDLIG KRISTEN MISSION I NORDEUROPA
Gregor af Tours om Klodevigs omvendelse
Gregor Den Store: Brev til abbed Mellitus om mission i Britannien
Beda om kong Edwins dåb
Willibald om hessernes omvendelse
 

 

FRANKERRIGET

FRANKERRIGETS GRUNDLÆGGELSE
Under forberedelse
DEN KAROLOINGISKE RENÆSSANCE
Under forberedelse
KIRKEN OG DET FRANKISKE SAMFUND
Abbed Smaragdus om slaveri og dets afskaffelse

 

 

 


 

MIDDELALDERENS SAMFUND

 

FEUDALISMEN

Froissart om slaget ved Crécy i 1346
Jehan de Wavrin om slaget ved Agincourt 1415
Froissart: Bondeoprør i Frankrig, 1357-1358

 

 

 


 

KIRKEN OG PAVEMAGTEN

 

KIRKENS ROLLE

KIRKENS SELVOPFATTELSE
Anselm om kongeriget og landsbyen, slottet og borgtårnet
 
KIRKEN OG SAMFUNDET
KLOSTRE, MUNKE OG NONNER
Benedikt af Nursia: Benediktinermunkenes ordensregel
Benedikt af Nursia: Beskrivelse af hvordan en abbed bør være samt munkenes dagligdag
Caesarius: Klosteroplevelser
FORHOLDET TIL KÆTTERNE
Vedtagelser ved 4. Laterankoncil 1215
FORHOLDET TIL JØDERNE

 

KIRKEN OG KEJSERMAGTEN

TIDLIGE MAGTKAMPE
"Det konstantinske gavebrev"
INVESTITURSTRIDEN
Henrik IV’s svarbrev til paven, 1076
Gregor VII’s svar til Henrik, 1076
En saksisk krønike om Henriks bodsgang til Canossa i 1077
Gregor VII – et brev til biskoppen af Metz, 1081
FORTSATTE KONFLIKTER
Pave Innocens III om Månens forhold til Solen, 1198
Pave Bonifacius VIII om pavens stilling, 1302

 

 

 


 

LÆRDOM OG INNOVATION

 

 
Mere under forberedelse

 

 

 


 

HØJMIDDELALDERENS KUNST OG ARKITEKTUR

 

KIRKEBYGGERI OG KIRKEKUST

GOTIKKEN
Abbed Suger om ombygningen af klosterkirken Skt. Denis
Hugo af Rouen om kirkebyggeriet i Chartres
Gervase af Canterbury: Om ombygningen af katedralen i Canterbury
Vilhelm Durand om kristen symbolik

 

LITTERATUREN

DANTE
Dante føres til himlen

 

 

 


 

PESTEN

 

 
Henry Knighton: Den sorte død, 1348
Boccaccio om pesten i Firenze
Froissart om flagellanterne og jøderne

 

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD