Europæisk middelalder

HØJ- OG SENMIDDELALDER

TEMAER

Middelalderens samfund

Kirken og pavemagten

Lærdom og innovation

Højmiddelalderens kunst og arkitektur

Pesten

Spanien i høj- og senmiddelalderen

 


 

MIDDELALDERENS SAMFUND

 

FEUDALISMEN

Froissart om slaget ved Crécy i 1346
Jehan de Wavrin om slaget ved Agincourt 1415
 
BY OG BORGERE

Ælfric Grammaticus om arbejdet på landet og i byen

Froissart: Bondeoprør i Frankrig, 1357-1358
 
LIVEGENSKAB OG SLAVERI
Brev fra pave Innocens d. 3. til ærkebiskop Anders Sunesen om trælle og bod, 1206

 

 

 


 

KIRKEN OG PAVEMAGTEN

 

KIRKENS ROLLE

KIRKENS SELVOPFATTELSE
Anselm om kongeriget og landsbyen, slottet og borgtårnet
 
KIRKEN OG SAMFUNDET
KLOSTRE, MUNKE OG NONNER
Benedikt af Nursia: Benediktinermunkenes ordensregel
Benedikt af Nursia: Beskrivelse af hvordan en abbed bør være samt munkenes dagligdag
Caesarius: Klosteroplevelser
FORHOLDET TIL KÆTTERNE
Vedtagelser ved 4. Laterankoncil 1215
FORHOLDET TIL JØDERNE

 

KIRKEN OG KEJSERMAGTEN

KIRKEREFORMBEVÆGELSEN
Underforbredelse
INVESTITURSTRIDEN
Henrik IV’s brev til paven, 1076
Gregor VII’s erklæring vedrørende Henrik, 1076
En saksisk krønike om Henriks bodsgang til Canossa i 1077
Gregor VII – et brev til biskoppen af Metz, 1081
FORTSATTE KONFLIKTER
Pave Innocens III om Månens forhold til Solen, 1198
Pave Bonifacius VIII om pavens stilling, 1302

 

 

 


 

LÆRDOM OG INNOVATION

 

 
Johannes de Sacrobosco om jordens kugleform

 

 

 


 

HØJMIDDELALDERENS KUNST OG ARKITEKTUR

 

KIRKEBYGGERI OG KIRKEKUST

GOTIKKEN
Hugo af Rouen om kirkebyggeriet i Chartres
Gervase af Canterbury: Om ombygningen af katedralen i Canterbury
Vilhelm Durand om kristen symbolik

 

LITTERATUREN

DANTE
Dante føres til himlen

 

 

 


 

PESTEN

 

 
Henry Knighton: Den sorte død, 1348
Boccaccio om pesten i Firenze
Froissart om flagellanterne og jøderne

 

 

 


 

SPANIEN I HØJ- OG SENMIDDELALDEREN

 

UNDER MUSLIMSK HERREDØMME

KRISTNE OG JØDER UNDER MUSLIMSK HERREDØMME
Al-Dabbi om jødehad og en imams mord på en jøde i Almeria o. 1075
Abd Allah af Granada om drabet på Josef ibn Naghrela og massakren på jøder i 1066

 

KRISTEN GENEROBRING

RECONQUISTA
Al-Wansharishi om kristent plyndringsgods
Alfonso d. 6.: Skøde udstedt i Toledo, 1086
Pave Urban d. 2. om kristen mission efter generobringen i Spanien
El Cid Skøde til katedralen i Valencia, 1098
Jakobsbogen om Karl den Store som korsfarer og omvender af muslimer
Peter den Ærværdige om koranen og islam
DEN SIDSTE FASE AF RECONQUISTA'EN / JØDER OG MUSLIMER I SPANIEN FØR 1400
Mere under forberedelse

 

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD