En fornyelse af et frihedsbrev, år 1172

En frigivet livegens status var usikker uden et nedskrevet bevis på denne frihed. Herunder et uddrag fra år 1172 fra Saint-Trond-klostrets årbog, der angiver en personskat, som Emmas og Ikhas efterkommere skulle betale. Ordningen antyder en status for frigivne, der endnu ikke var helt på lige fod med fuldt og legalt frie. [Læs / udskriv som PDF]


I den hellige og udelelige Treenigheds navn. Gery, ved Guds nåde abbed af Saint-Trond.

Vi gør hermed vitterligt for den nuværende generation og for eftertiden, at Emma og Ikha, to fromme kvinder, som tilhørte en gammel slægt ved vor kirke, ved ild har mistet deres frihedsbrev og de er derfor kommet til os og har anmodet os om at udstede et nyt. Nu skænker vi velvilligt, og allerede overbevist om sandheden i deres erklæring, dette skøde, idet vi bekræfter friheden for dem selv og deres efterkommere. Men ved Skt. Tronds højtid skal hver især betale en denar til fælleskassen og tolv denarer i skat til klostret. Men hvis en mand gifter sig med en kvinde af samme stand, skal han betale ni denarer. Men hvis han gifter sig med en fremmed (1), skal han søge om abbedens tilladelse. Bevidnet af […] [Der følger navne på frihedsbrevets vidner.]

 

Da. overs. af M. Pihl efter: R. C. Cave & H. H. Coulson: A Source Book for Medieval Economic History, New York (1965), s. 301.

(1) En fremmed: en uden for godsets område

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD