Gregor af Tours om trælbinding af adelige, ca. 511

Gregor af Tours (ca. 538-594) var en gallisk-romersk historiker og biskop af Tours. I slutningen af sit liv skrev han et historisk tibindsværk ved navn "Ti historiebøger" (Decem Libri Historianum) – også kaldet ”Frankerkrøniken.” Værket anses som en væsentlig kilde til Frankerrigets tidlige historie. I nedenstående uddrag berører Gregor af Tours den praksis, der ikke sjældent blev brugt i tidlige middelalder, hvor medlemmer af adelsfamilier enten blev udvekslet som gidsler eller blev taget som fanger i krig og først kunne genopnå deres frihed, hvis deres frænder eller allierede overholdt deres aftaler eller kunne og ville betale en løsesum for dem. [Læs / udskriv som PDF]


Theodorik (1) og Childebert (2) indgik en pagt og svor hinanden, at den ene ikke skulle fejde mod den anden, og de udvekslede gidsler, for at deres aftale bedre kunne stå ved magt. Mange senatorsønner (3) blev givne som gidsler. Men da kongerne snart igen kom i strid med hinanden, blev gidslerne statstrælle, og de, der fik dem i varetægt, brugte dem som trælle. Mange af dem flygtede dog og slap bort og kom tilbage til deres hjem, men nogle blev holdt tilbage i trældom. Blandt dem var Attalus, en bro­dersøn af den salige biskop Gregor i Langres. Som gidseltræl blev han sat til at passe heste, og han var træl hos en barbar (4) i omegnen af Trier. Den salige Gregor sendte så nogle tjenere ud at søge efter ham. Da de havde fundet ham, bød de manden store gaver, men han tog ikke imod dem og sagde: ”Så højbyrdig en mand må løses med 10 pund guld.” […] [Herefter fortælles om en dramatisk aktion for at få befriet Attalus.]

 

Decem Libri Historianum 3.15. Oversættelse af J. P. Jacobsen: Gregor af Tours - Frankerkrøniken, Kbh. (1911-1913), bnd. 1, s.174f.

(1) Theodorik den Store (454-526) var en østgotisk konge, som regerede fra 474 til sin død i 526. Han blev også konge af Italien fra 493.
(2) Childebert 1. (ca. 496-558) var frankisk konge.
(3) Dvs. fornemme med romersk borgerret
(4) Dvs. en franker

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD