Pave Gregor d. 3.: Forbud mod salg af slaver til hedenske ofringer, 731

I år 731 skrev pave Gregor d. 3. et brev til ærkebiskoppen af Mainz, hvor han forbyder salg af kristne som slaver til hedenske ofringer. [Læs / udskriv som PDF]


[…] Blandt andre forbrydelser, som I har omtalt i de områder, er, at nogle af de troende [kristne] sælger deres trælle til hedningene til ofringer (1). Denne ting, kære broder, mener vi bør rettes og vi mener ikke, at I bør tillade fortsættelsen af denne praksis, fordi det er en vanære og en ugudelighed. Derfor skal I til de mennesker, som har gjort disse ting, udmåle den samme straf som for manddrab. […]

 

Afsnit 8. J. P. Migne (red.): Patrologiae Cursus Completus, Paris (1850) vol. LXXXIX s. 578. Oversat af M. Pihl efter R. C. Cave & H. H. Coulson: A Source Book for Medieval Economic History, New York (1965) s. 284.

(1) Menneskeofringer fandt stadig sted i de hedenske områder af Nordeuropa

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD