Ibn Abdun om diskrimination af jøder og kristne

Ibn Abdun (død 1134) var spansk jurist og forfatter til en autoritativ juridisk afhandling, der angav en række retningslinjer og bestemmelser for markedsinspektørernes pligter, hvorfra nedenstående uddrag stammer. [Læs / udskriv som PDF]


En muslim må ikke virke som massør for en jøde eller en kristen, og han må ikke rydde deres affald eller rengøre deres latriner. Faktisk er jøden og den kristne mere egnet til den slags arbejde, der er nedværdigende. En muslim må ikke være røgter eller staldkarl for et dyr, der ejes af en jøde eller kristen, og han må ikke være deres æseldriver eller holde stigbøjlerne for dem. Hvis det opdages, at en muslim overtræder disse forbud, skal han irettesættes.

Muslimske kvinder skal hindres i at gå ind i deres afskyelige kirker, for præsterne er misdædere, horkarle og sodomitter. Frankiske kvinder (1) skal hindres i at gå ind i kirken undtagen på dage med gudstjeneste og under højtider, for de har for vane at spise, drikke og hore med præsterne, blandt hvem, der ikke er én, der ikke har to eller flere kvinder, som han går i seng med. Dette er blevet en skik iblandt dem, for de har tilladt det, der er forbudt, og forbudt det, der er tilladt (2). Præsterne bør beordres til at gifte sig, som de gør i de østlige lande (3). Hvis de ønskede det, ville de gøre det.

Ingen kvinde må tillades i en præsts hus, hverken en gammel kvinde eller nogen anden, hvis han nægter at gifte sig. Du bør tvinges til omskæring, som al-Mu’tadid ’Abbad (4) gjorde det. De hævder at følge Jesu bud (må Gud velsigne og frelse ham). Nuvel, Jesus var omskåret, og de fejrer dagen for hans omskæring som en højtid, og alligevel praktiserer de ikke dette selv. […]

En jøde må ikke slagte et dyr for en muslim. Jøderne kan bemyndiges til at åbne deres egne særlige slagterforretninger.

Det er forbudt at sælge en beklædningsgenstand, som engang tilhørte en syg [spedalsk], en jøde eller en kristen, medmindre køberen oplyses om dens oprindelse; på samme måde hvis denne beklædningsgenstand engang tilhørte en moralsk udsvævende person. Dej til bagning af brød må ikke modtages fra en syg mand. Heller ikke æg, kyllinger, mælk eller nogen form for madvarer må købes af ham. De bør kun købe og sælge indbyrdes. […]

Ingen jødisk eller kristen skattefunktionær eller politimand, kan få lov til at bære en aristokrats, en jurists eller en velhavende persons klædedragt, tværtimod, skal de afskys og undgås. Det er forbudt at tiltale dem med hilsenen "Fred være med dig!" (as-salam alayka!). Faktisk: ”Satan har fået dem i sin magt og ladet dem glemme Guds påmindelse. De er Satans tilhængere. Satans tilhængere, de er fortabte” [Koranen 58:19]. Et særligt tegn skal pålægges dem, så de kan genkendes, og det vil være en vanære for dem. […]

Lyden af klokker skal forbydes i muslimske områder og være forbeholdt de vantros lande.

Det er forbudt at sælge videnskabelige bøger til jøder og kristne, medmindre de behandler deres særlige lov. De har faktisk oversat videnskabelige bøger og tilskrevet dem deres trosfæller og deres biskopper, når det i virkeligheden er værker af muslimer! Det ville være bedst ikke at gøre det muligt for jødiske eller kristne læger at helbrede muslimer. Da de er ude af stand til at nære ædle følelser mod muslimer, så lad dem behandle deres fæller i vantroen; idet man kender deres følelser, hvordan er det så muligt at tiltro dem muslimers liv?

 

Ibn Abdun: i Levi-Provencal, E.: “Séville musulmane au début du 12e siècle” (Traité sur la vie urbaine et les corps de métiers d’Ibn Abdun). In Islam d’hier et d’aujourd’ui. Vol. 2. Paris. Oversat af J. Rosenløv efter: B. Ye'or: The Dhimmi. Jews and Christians under Islam (1985). Tekst 10 samt C. O. Constable:  Medieval Iberia Readings from Christian, Muslim, and Jewish Sources. Philadelphia (1997), s.178f.

(1) Dvs. kristne kvinder
(2) En hentydning til Koranen Sura 22,41 om at påbyde det rette og forbyde det forkastelige
(3) Det var tilladt for græsk-ortodokse præster at gifte sig.
(4) al-Mu’tadid ’Abbad, muslimsk herkser i Sevilla (1040-1069)

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD